SamArtBete

Galleri Syster genomför under 2019 och 2020 projektet
SamArtBete
med stöd av Postkodstiftelsen.

Norra Sverige behöver mer konst och kultur för att vara en relevant plats att bo och verka på. Norra Sverige behöver fler konstnärer och fler sätt för dess konstnärer att nå ut på den nationella och internationella konstscenen.

Det pågår saker i norr, konsten hittar nya rum och nya samarbeten. Konsten i norra Sverige befinner sig i en spännande utvecklingsfas just nu. Vi som lever och verkar här upplever att vi nu är med i ett nationellt och internationellt konstklimat, en samtidskonstscen som också intresserar sig för frågor och platser utanför traditionella centra.

Vi har insett att det bästa sättet att göra skillnad är att jobba med konsten i fokus, att använda konsten som vårt språk och vår arena. Därför vill vi nu i detta projekt skapa förutsättningar för högkvalitativa konstprojekt.

Projektet består av flera delar:

1: SamArtBete: Norr- och Västerbottniska konstnärer kopplas ihop med andra svenska och internationella konstnärer för att skapa samarbeten och konstprojekt tillsammans. Fokus ligger på ett ömsesidigt mentorskap, att utvecklas och lära av varandra för att nå längre och hitta nya vägar i sina konstnärskap. Här ser du vilka konstnärer som ingår i projektet.

2: Lillasyster SamArtBete: Blivande konstnärer i Lillasystergruppen jobbar på samma sätt, men tillsammans med yngre konstnärer, konstnärer som går konstskola eller är nyligen utexaminerade eller konstnärer som arbetar utanför den traditionella konstscenen.
Här ser du vilka konstnärer som ingår i projektet.

3: Lillasyster Verksamhetsutveckling: två ungdomar lyfts in i projektledning och verksamhetsutveckling av ungdomsgruppen Lillasyster. Arbetet innebär motsvarande halvtidsjobb under 10 månader. Vi skapar ett professionellt sammanhang där vi vuxna som jobbar med Galleri Syster är mentorer för ungdomarna vad gäller allt från verksamhetsplanering, budgetarbete, redovisning, marknadsföring osv.
Verksamhetsutvecklare för Lillasyster: Alva Höggren och Stina Nilsson

4: SamArtBete Internationellt:
Utställningar: Galleri Syster arrangerar utställningar och samverkansprojekt nationellt och internationellt där vi lyfter fram konstnärer från norr. Galleri Syster arrangerar utställningar bl a i Berlin då vi visar Norr- och västerbottniska konstnärer.

Residency i Berlin: Vi samarbetar med Institut Für Alles Mögliche och erbjuder en konstnär från Norrbotten och en konstnär från Västerbotten möjlighet att vara på vistelse i Berlin under våren 2020.

5: Publikation:
Under projekttidens gång samlar vi in material om de olika SamArtBetesprojekten och de andra arrangemang vi gör, och det resulterar i en publikation som sprider resultaten och arbetssättet. Publikationen publiceras både i tryck format och redovisas på Galleri Systers hemsida.