Lillasyster är

GALLERI LILLASYSTER

Galleri Lillasyster är ett konstkollektiv för unga i Norrbotten! Vi värnar om att möta konsten på konstens villkor och erbjuda en verksamhet där unga möter aktiva konstnärer, samtida konst, seriös utbildning och ett kreativt sammanhang!

Galleri Lillasyster startades av Galleri Syster år 2011. Det fanns ett behov av en plattform för unga att verka i som konstnärer!

Allt började med en samlingsutställning där elever från Estetiska programmet visade upp sin slutproduktion. Sedan dess har Galleri Lillasyster hållit en rad utställningar och kurser, medverkat på flera festivaler och offentliga evenemang, åkt på lärorika studieresor och haft intressanta möten mellan ungdomar och yrkesverksamma konstnärer.

Många av de unga som var med från starten har nu tagit vidare kliv ut i konstlivet, med studier på konsthögskolor och arbeten inom det konstnärliga fältet!

Idag drivs Galleri Lillasyster fortfarande under Galleri Systers vingar, men med en egen ungdomsstyrelse och två unga verksamhetsutvecklare som i samråd med lillasystrarna, storasystrarna och styrelsen driver verksamheten.

På Galleri Lillasyster kan du som är mellan 13-25 år delta i konstkurser och workshops, ställa ut din konst, åka på studieresor, vara med på skisskvällar, ta på dig konstuppdrag, möta yrkesverksamma konstnärer och mycket mer!

Allting är kostnadsfritt och öppet för alla mellan 13-25 år boende i Norrbotten. Lillasyster har sin egen lokal på Varvet i Luleå, men står för reseersättning till dig som bor på annan ort i Norrbotten.

Hemsida: www.gallerilillasyster.se

Mejl: Galleri.lillasyster@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/gallerilillasyster/

Galleri Lillasyster stöds av: