The Epicentre of Everything

 

2011-kumasci-kulis-acik-telefon-kulubesi-serisinden-_-clothier-backstage-from-the-series-open-phone-booth-c-print-108-x-150-cm-1

 

12 november – 7 januari: Utställning på vårt galleri på Sandviksgatan 18 a i Luleå

Deltagande konstnärer: Nilbar Güres, Signe Johannessen, Kultivator, Jaakko Pallasvuo och Anni Puolakka, Erik Thörnqvist och Alva Höggren, Geraldine Barrera, Alexandra Arciniegas.

Galleri Syster verkar i Luleå, Norrbotten sedan 2006 och förhåller oss dagligen till periferin på olika sätt. Periferin är en geografisk plats men också ett tillstånd. I geometrin betecknar periferin cirkelns omkrets, ett ställe som anses vara runt om någon sorts centrum. I dagens samhälle är det stort fokus på alltings centrum. Det råder en sorts konsensus kring idén om att centrum liksom förvaltar kunskapen och därigenom intelligentsian. Skapelsens mitt, ledare av utveckling. Kanske sanningen är precis tvärt om? Om periferi och centrum inte definieras utifrån geometri och geografi, utan utifrån mental och teoretisk status, så hamnar vi i ett annat läge. Periferi som en drivkraft med bred erfarenhetsbas. En garant för att demokratin ska omfatta alla och sträcka sig överallt.

I utställningen The Epicentre of Everything vill vi undersöka begreppen centrum och periferi genom sociala, geografiska och mentala perspektiv. Vi använder konsten som verktyg för att belysa periferin som en förutsättning för centrum.
Cirkel har ingen mitt om den inte omges av det som är runt om.

Utställningen är öppen 12 nov – 7 januari
Måndagar 12 – 15
Onsdagar 18 – 20
Lördagar 12 – 15
(Julafton, annandag jul, nyårsafton stängt)

Finnissage 7 januari: konstsamtal med Jaakko Pallasvuo och Anni Puolakka m fl.

Bläddra i utställningsmagasinet

 

November 12 – January 7: exhibition THE EPICENTRE OF EVERYTHING

Participating artists: Nilbar Güres, Signe Johannessen, Kultivator, Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Erik Thörnqvist & Alva Höggren, Geraldine Barrera, Alexandra Arciniegas.

Galleri Syster operates in Luleå in the north of Sweden since 2006. We relate daily to the periphery in different ways. The periphery is a geographical location but also a state of mind. In geometry the periphery represents the circumference of the circle, a place that is considered to be surrounding some sort of centre. Today’s society puts it’s major focus consistently on the centre. There is a sort of consensus around the idea of the centre being the well of knowledge and thereby intelligentsia. The epicentre of creation, the fundamental condition for development. Perhaps the truth is the exact opposite? If periphery and centre are not defined in terms of geometry or geography, but in a mental and theoretical state,  we arrive at a totally different conclusion. Periphery as a motor with a broad base of experience. A guarantor of democracy that includes all and extend everywhere.

In the exhibition The Epicentre of Everything we explore the concept of centre and periphery from a social, geographical and psychological perspective. We use art as a tool to put focus on the periphery as a condition for the centre. The circle has no centre if it is not surrounded by that which is all around it.

See the exhibition magazine

film

 

 

 

____________________________________________

 

Syster på Facebook          Syster på Instagram