Freedom or Movement?

 

Affischen (definitiv o korrigerat) (1)

Freedom or Movement?
en dialog mellan två videoinstallationer av Juan delGado

Välkomna på vernissage!
fredagen den 8 december kl 18
Samtal med konstnären kl 19

Galleri Syster startar en utställningsserie vi kallar C / O SYSTER.
Vi lånar ibland ut våra 170 kvm konstyta till andra kreativa människor som vill göra publika grejer i en publik lokal. Vi är nyfikna på vad som händer när vi lånar ut nyckeln en stund.

Freedom or Movement? är ett samarbete mellan Juan delGado och Héctor García-Jorquera, ett utbyte som görs på olika nivåer. De arbetar ur sina positionerna som ”invandrare” i en gemensam diskurs där de vill förändra de xenofobiska bilderna som spridits i Europa och i Sverige under de senaste tio åren.

De vill med utställningen inbjuda till reflektion, att öppna sinnet för flera tolkningar som vår samtids historia kräver. När media, politiker och institutioner saknar kunskap och förmåga för inkludering i sina praktiker, är det dags för konsten att höja rösten och ge konstnärer den möjlighet att öppna upp debatten och ännu en gång ifrågasätta de begränsningar som omger oss och visa världen att den mänskliga dimensionen har ett värde.

Som en del av utställning anordnas workshopen New narrative environments. Deltagarna kommer att få arbeta kring ett berättande i olika tekniker som bild och film med syfte att ta makt över sin egen historia. Workshopen är gratis och riktar sig till alla över 16 år. För mer info och anmälan kontakta:
Milka Jafri, milka.jafri@resurscentrumforkonst.se 070 – 245 75 25

Utställningen pågår mellan 8 – 27 december på Galleri Syster i Luleå.
Öppettider:
Må 12 – 15
Ons 18 – 20
Lö 12 – 15

Projektet har stöd från IASPIS- Konstnärsnämnden och
Resurscentrum för Konst i Norrbotten.

Freedom or Movement? is a collaboration between Juan delGado and Héctor García-Jorquera, an exchange at different levels where their positions as ”immigrants” (Juan from Spain who work in the UK, Héctor from Chile and appear in Sweden) works with a common discourse of changing the xenophobic images that have spread in Europe and Sweden over the past ten years.

The theme of the exhibition is an offer to the reflection, to opening up the mind to several interpretations that our contemporary history requires. When media, politicians and institutions lack the knowledge and ability to incorporate inclusion into their practices, it’s time for the art to raise the voice. It is time to give artists the opportunity to open the debate and once again question the limitations surrounding us and show the world that the human dimension has a value.

As part of the exhibition, the workshop New narrative environments, is organized
Participants will work around a story in various techniques such as photo and film with the aim of taking over their own history.

Utställningen öppnar kl 18.00
Konstnärssamtalet startar kl 19.00
Vi har öppet till kl 21.00
I baren finns det snacks och dryck till ett billigt pris.
Fri entré. Alla är välkomna. Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!

Syster på Facebook          Syster på Instagram