Härifrån och dit och tillbaka igen

Härifrån och dit och tillbaka igen //
From here to there and the other way around
(Scroll down for english)

2

Välkomna till en utställning av Angelica Ruffier-Holmqvist
Vernissage fredag 21 april: vi öppnar kl 18, konstnärssamtal kl 19.
Här finns dryck och något litet att äta till försäljning.

(Utställningen pågår t o m 29 april.
Öppettider under utställningstiden: Lördag 22/4: kl 12 – 15
Måndag – fredag 24- 28/4: kl15 – 19, Lördag 29/4 kl 12 – 15)

Det finns inget givet sätt att se på världen. Ingen bild, ingen bok, ingen berättelse som skulle ge en komplett upplevelse av en plats. Det finns bara individer, som i ett specifikt sammanhang, vid en bestämd tid har givit oss en skildring av deras relation till denna. Vissa blev aldrig mediatiserade och förblev i hemmets slutna rum: familjebilder, dagböcker, räkenskapsböcker, samlingar.
Där ute, föremal som ledtrådar som behöver sammanställas för att avslöja händelser annars osynliga för oss.
En process som behöver tid, observation, men också distans, den distansen som bestämmer läget jag talar ifrån.

Jag själv är född i Luleå men har bott hela min barndom och vuxna liv i Frankrike. Luleå, Norrbotten, Norrland har varit för mig det främmande.

2011 började jag att regelbundet resa till Luleå och samla olika bilder, vykort, dagstidningar, utforska arkiv, bläddra i familjealbum, läsa befintliga berättelser och fotografera det landskap jag såg.
Detta har gett upphov till fyra böcker, fyra parallella berättelser om vad ett liv i Norrland kan vara, om hur man sett på detta landskap genom tiderna, men kanske också hur Norrland lever utom Norrland, som en idé: Där jag bor, The author’s journey, Entering Norrland och En familjehistoria som nu visas tillsammans hos Galleri Syster.

Nu, när jag bor här skulle jag säkert ha gjort det på ett annat vis, kanske hade jag inte gjort det alls, men skulle jag bo här om jag inte gjort det?

………………..

Angelica Ruffier-Holmqvist (f. Luleå, 1988) definierar sig som en berättare. Hon utforskar bildernas hemliga liv och rummet mellan dokument och fiktion. Hon är utbildad vid École Supérieure des Beaux Arts de Valence, France och driver tillsammans med franckDavid förlaget Loud pages publications. Hon lever och arbetar i Luleå och jobbar just nu pa en film om platsens betydelse.

ENG:
Welcome to an exhibition by Angelica Ruffier-Holmqvist.
Opening on friday April 21st at 18.00. Artist talk at 19.00
We will have drinks and something small to eat at the bar.

There is no ideal point of view of the world. No image, no book, no tale, that would give the complete experience of a place. There is only authors, that in a specific context, speaking from somewhere, sometime, gave us a testimony of their experience of this space. Ways of seeing, ways of describing.
Some of them, didn’t mediate it, and kept it in the enclosed spaces of the home: family pictures, diaries, account books,
collections. On the outside, objects as clues, that needs to be linked together in order to reveal events that would otherwise stay invisible to our sight. This process requires time, observation but also distance, that distance that would determine the position from where i speak.

I am myself born in Luleå but have spent all of my childhood and adult life in France. Luleå, Norrbotten, Norrland, this regions and localities in the north of Sweden have been for me the foreign.

In 2011 i began to travel regularly to Luleå and gather pictures, postcards, newspapers, exploring archives and libraries, flip through family albums, read existing fictions and photograph the landscape i saw. This resulted in four books, four parallel tales of what a life in Norrland could be, how centuries of fictions molded our way of seeing it but perhaps also how Norrland lives outside of Norrland, as an idea: Là où je vis/ Där jag bor, The author’s journey, Entering Norrland and A family history.

Now as i live here, i would probably do it differently, maybe wouldn’t i do it at all. But would i live here if i hadn’t done it?

………………..

Angelica Ruffier-Holmqvist (b. Luleå, 1988) defines herself as a storyteller. She explores the secret life of pictures and the interstice between document and fiction. She studied at École Supérieure des Beaux Arts de Valence, France and runs with franckDavid the publishing house Loud pages publications. She currently lives in Luleå, Sweden and works on a film about the meaning of the place.

 

Syster på Facebook          Syster på Instagram