BRYTA BRÖD

Välkommen på vernissage fredag 29 april kl 18
Presentation av utställningen kl 19

BRYTA BRÖD

Ett öra i betong som lyssnar till tonerna från en flöjt ur ett helt annat medium. Växter och maskar förevigade i kalksten och en tråd som sakta blir till en insekt i lätt tyg delar samma ängsmark. Landskapsfotografier från Australien, inga människor närvarar men i samma rum samsas bilderna med plast och kanvas som badat i ljuset från den brännande solen på kontinenten så långt ifrån där vi är nu.

Kan konstverk vara vänner eller åtminstone komma överens?

Alta Art Space i Malmö är mycket tacksamma för inbjudan att fira Galleri Syster på sitt femtonde levnadsår som självorganiserat utställningsrum i Luleå. En inbjudan som vi tagit oss an som vänner och kollegor här på Alta i Malmö. Alta är en arbetsplats, ett kollektiv och utställningsrum i de gamla industrikvarteren i Malmö där godstågen rullar förbi på väg söder och norrut. Från våra respektive riktningar, vänskaper, intressen och inspirationer samlade vi sex konstnärer vars arbeten vi märkte kunde utgöra grunden för en vänskap på Galleri Syster i Luleå.

Medverkande konstnärer:
Cia Kanthi, Lydia Hauge Sølvberg, Helena Savio, Kate Moss, Elsa Agélii, Agnes Mohlin

Verken i den här utställningen har kommit till med geografiska beröringspunkter. Öresund, Bohuslän, Australien och Småland.

Verksamma i Öresund finns konstnärerna Cia Kanthi och Lydia Sølvberg. Kanthis skulpturala installationer som innehåller ljud, bild och i vissa fall dikt visar grupper och olika livsstilar i hennes hemort Malmö. I Flöjtspelaren (2020) möter en dikt av Willy Kyrklund ur Resedagbok Till Tabbas (1956) tonerna från en rörflöjt projicerad på kristall. Varpå Hauge Sølvberg på andra sidan bron tecknar fram sina motiv i material som brons och betong. Örat omges av ett huvud beklätt med hår men vi får föreställa oss resten av ansiktet och personen som örat tillhör. Sølvberg arbetar med
det bekanta och lindar in det i en berättelse klädd i grå betong.

Helena Savio och Kate Moss arbetar båda i Småland. Savio med huvudet dolt av den svarta duken och med blicken fäst på mattskivan betraktar hon sin värld upp och ned. Landskap, träd, berg och hav fångas i filmens emulsion där Savio ställer upp sin stora arbetskamrat men gömmer sig samtidigt i kojan som den utgör. En bearbetning som inte alltid kräver några precisa svar. Moss tecknar fram sitt visuella system av språk på kanvas med hjälp av solen och vaxkritor i ateljén i Gässemåla i Småland, delar av året sker arbetet även i Australien. Moss skriver också poesi och framför den i samband med att hon visar sina stora ofta från taket hängande verk. De spänns aldrig upp utan lämnas svävande och utsatta för förändringar likt ett språk i sig självt.

Agnes Mohlins stenar verkar komma till liv där de ligger eller hänger. Krypande och kliande i sina motiv, lika mycket spår av en naturlig värld som spår efter människans aktiviteter och konstnärens precisa hand. Spår som kommer leva länge och som kanske kommer ställa frågor till framtida generationer. I Agéliis broderade verk är frågor, svar och kritik lika närvarande som trådarna som utgör hennes bildvärld. Verk med titlar som Vart går pengarna?Vinsterna i välfärden och Det nödvändiga biet vittnar alla om att livet inte är ett ensamt projekt.

Petter Dahlström Persson, Olof Nimar och Matti Sumari Alta Art Space i Malmö

__________________________________________________________________

Elin Magnusson: SKOGEN TRÄNGER SIG NÄRMRE

Under januari, februari och mars 2022:
Galleri Syster visar verket SKOGEN TRÄNGER SIG NÄRMRE
av Elin Magnusson på tre platser i Norrbotten:

Först ut är Haparanda där vi samarbetar med Studio Jala där verket visas 7 – 20 januari. 
Därefter går det vidare till Piteå där vi samarbetar med Kaleido och där visas verket 7 – 21 februari.
Sist ut är Kiruna där vi samarbetar med Stadsliv Kiruna och där visas verket på Arent Grapegatan 27, 7-20 mars.

SKOGEN TRÄNGER SIG NÄRMRE är ett verk där video och skulptur möts i en längtan efter det ordlösa och vilda, oförklarliga och därför heliga. Ett rådjur uthugget ur en trästock tittar på filmade djur som alla tittar tillbaka. Mötena varar enbart några sekunder, men det är de ögonblicken som konstnären Elin Magnusson vill bevara och föreviga. När djuren stannat upp, fått vittring men ännu inte hunnit fly undan. I de korta stunderna av kontakt bor evigheten och mystiken som ingen kan sätta ett värde på menar hon. 

Videon är nyproducerad i och med samarbetet med Galleri Syster medan Rådjuret i trä kom till 2019. Skulpturen är i skala 1:1 och likt videon ett försök att stanna tiden för att bevara och hålla kvar det som uppstår i mötet med ett vilt djur. Det är även en materialstudie i trä där ådringen i materialet påminner om ådrorna under pälsen på det riktiga djuret. Men framför videon blir Rådjuret något annat. Hon är en betraktare och i den avskärmade situation hon befinner sig i kanske mer en avbild av konstnären själv än av rådjuren i videon. 

Hur formulerar man sig kring det som av naturen är och ska förbli okänt för en? 
SKOGEN TRÄNGER SIG NÄRMRE kan ses som ett försök till detta. 

Elin Magnussons praktik präglas av relationen mellan arv, plats, stad och skog. Hon söker sig till skogen och djuren och låter dem ge röst åt tankar som kräver ett lugn staden och människorna inte kan erbjuda. Det finns en slags hemlängtan i hennes arbete som blir bränsle till konst rörande Magnussons bondska arv och den lilla bondgård som fortfarande finns kvar i familjen. Det är upproret mot det vanemässiga som driver henne samt sökandet efter en mystik stark nog att utmana ett sekulärt samhälles övertro på det rationella. 

Elin Magnusson har visats på bl.a. The New Museum i New York, Bonns konstmuseum, Moskva Biennalen, Kunsthalle Rostock, Darwin museet i Moskva, Kalmar konstmuseum, Värmlands museum, Arbetets museum i Norrköping, Galleri Verkligheten i Umeå och Passagen i Linköping.

Elin är född 1982 i Norrköping. Utbildad på Konstfack. Hon bor och arbetar i Stockholm.

Galleri Syster tackar Kulturrådet som stödjer detta projekt som ett sätt att nå ut med konst till en publik i länet trots de svårigheter som coronapandemin ställt oss inför under dessa år. Projektet stödjer konstnärers produktion samtidigt som vi samarbetar med lokala konstaktörer och når en bredare publik i Norrbotten.

Galleri Syster på facebook Galleri Syster på Instagram