POST PEAK SOCIETY – How to stay strong on your new years resolution


En utställning på Galleri Syster i Luleå med studenter från BA2, Umeå Konsthögskola.

Bewar Abdulsttar Hasan, Lars Jonsson, Joshua Karlsson-Elwin, Maria Olsson, Vania Panes Lundmark, Eric Seppas, Simon Sjöström, Maëlle Torné, Lubica Vandlikova, Klára Vlachová och Estrid Åkermark

PEAK – betecknar höjdpunkten under en tidsperiod av utveckling
POST PEAK – avser den följande perioden av slutgiltig nedgång

Under den mörkaste tiden på året öppnar en utställning med 11 studenter från Umeå Konsthögskola på Galleri Syster i Luleå. Mitt under utställningsperioden byter vi decennium, vi lämnar 2010-talet bakom oss och ger oss in i 2020-talet. I den här utställningen formuleras frågor om brytningstiden vi lever i: artificiell intelligens, synen på arbete, vårt förhållande till naturen, skönhetsideal, den eviga frågan om kärlek. I skulptur, måleri, installation, ljudverk, teckning och film skärskådas vår tid och inte minst jagets förhållande till omvärlden.

Välkomna på vernissage fredag 13 december kl 18-21!
Samtal om utställningen kl 19.

Baren är öppen, vi serverar dryck och snacks
Fri entré
Ingen föranmälan krävs

Utställningen pågår 13 dec – 13 januari.
Öppettider efter vernissagen:
Må 12-15, Ons 18-20, Lö 12-15

OBS! Stängt måndag 6 januari!

Galleri Syster, Sandviksgatan 18A, Luleå

_______________________________________________________________

POST PEAK SOCIETY
– How to Stay Strong on Your New Year’s Resolution

An exhibition at Galleri Syster in Luleå with students from BFA2, Umeå Academy of Fine Arts.

Bewar Abdulsttar Hasan, Lars Jonsson, Joshua Karlsson-Elwin, Maria Olsson, Vania Panes Lundmark, Eric Seppas, Simon Sjöström, Maëlle Torné, Lubica Vandlikova, Klára Vlachová and Estrid Åkermark

PEAK – the high point in a time course of development when the maximum is reached
POST PEAK – the following period of terminal decline

During the darkest time of the year an exhibition with 11 students from Umeå Academy of Fine Arts opens at Galleri Syster in Luleå. Half way through the exhibition we change decade, we leave the 2010’s behind and enter the 2020’s. This exhibition poses questions about the transition time we live in; about artificial intelligence, working conditions, our relationship to nature, beauty norms, the forever recurring question of love. Through sculpture, painting, installation, sound, drawing and film the artists reflect on our time and on the relationship between the self and the world.

Welcome to the opening Friday December 13th at 18-21!
Talks about the exhibition at 19.

Opening Friday 13 Dec 18-21
Opening hours:
Mon 12-15, Wed 18-20, Sat 12-15

Syster på facebook        Syster på Instagram