Landscape Takeover

Landscape Takeover
Linnea Henriksson   Carolin Koss   Ida Rödén

Välkommen på Digital Vernissage!!!
https://fallen.ratdragonproduction.se/#share?id=1389dfd0-647b-49c6-8261-20335a0cc566

Galleri Syster har under samlingsnamnet Landscape Takeover visat utställningar med fokus på landskapet. Vi har undersökt tendenser och spår och nyfiket tittat på vad som händer när kvinnor omvandlar det traditionella landskapsmåleriet till nya tolkningar och perspektiv.

Nu öppnar den sista utställningen i temat och vi är mycket glada att visa Linnea Henriksson, Carolin Koss och och Ida Rödén på Galleri Syster!

Vi följer råd och rekomendationer:
Pga Corona öppnar utställningen med en kortare digital visning fredagen 5 juni kl 18. Därefter visar vi utställningen enligt våra vanliga öppettider Må 12 – 15, Ons 18-20, Lö 12 – 15.
Vi håller avtånd och max 5 besökare samtidigt i gallerirummet. Alla som inte är friska stannar hemma.
VÄLKOMMEN!

Linnea Henriksson

Henrikssons bildvärld spänner över experimentella uttryck hämtade från grafiska tekniker till ett mer renodlat måleriskt arbete. Motivvärlden pendlar mellan det föreställande och det abstrakta, oftast med känsla av landskap.

På Galleri Syster visar Linnea nya bilder, stora målningar som reflekterar hennes egna landskap.

Linnea har haft ett flertal separat och samlingsutställningar i Norrbotten och erhållit en residency vistelse till Tromsö genom Galleri Syster 2017.
Linnea Henriksson (f. 1979) bor och verkar i Luleå.

Ida Rödén

År 2014 upptäckte Ida Rödén en vetenskapsman – Jonas Falck – verksam vid slutet av 1700‐talet. Hon fann honom i en urholkad sten vid Kultsjön. Stenfyndet uppenbarade en värld fylld av möjligheter. Sedan dess har hon, i nära samspråk med Jonas Falck, återskapat Kultsjöns stenar och muterade djur, Fårös utdöda vattenvarelser och fossiler, samt Norra Kvarkens egendomliga svampar och skelett.

Jonas Falck var redan 1774 övertygad om att de förändringar han bevittnade runt Kultsjön var resultatet av ett meteoritnedslag, ett nedslag som förde med sig mikroorganismer, helt främmande för vår jord. Således förändras livet. Men Jonas Falck passade aldrig in i dåtidens tankesystem. Han ansåg sig tillhöra Carl von Linnés lärjungar – något som den store botanikern aldrig bekräftade. I dag ser dock världen annorlunda ut.

Ida Rödén (f. 1981, Härnösand) tog sin kandidatexamen vid Umeå Konsthögskola 2009 och magisterexamen vid California College of the Arts i San Francisco 2011. Sedan 2018 har hon även en master i konstvetenskap vid Stockholms Universitet. Hon bor sedan 2013 i Stockholm.

Carolin Koss

Growth utgörs av två filmer – en som är filmad på Island, och som fokuserar på både skyddad och orörd natur, medan den andra är filmad i en liten industristad nära Uralbergen, en av världens mest förorenade platser på grund av dess kopparindustri. Bilderna, med dess livliga färger och grafiska strukturer, tycks ibland spegla varandra, trots det motsatsförhållande som råder mellan deras respektive motivvärld.

Carolin Koss är en tysk-finsk konstnär och filmskapare som bor och verkar i Helsingfors. Hon arbetar i olika media för att skapa sina kontemplativa och estetiska verk. Genom att gestalta och arbeta med inre landskap, det undermedvetna, genom ett stiliserat bildspråk och surrealistiska scenerier frammanar Carolin Koss drömda verkligheter, som ofta framstår som dystopiska framtidsscenarier med ödelagd miljö.

Hon tog sin masterexamen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors 2014.
Hennes verk och filmer har visats vid ett antal olika internationella utställningar och filmfestivaler, och hon blev nyligen utsedd till Bästa kvinnliga regissör vid Edera Film Festival i Treviso för sin film Copper Mountains.