RESIDENCY MED VAPPU JALONEN

Noise-time_Jalonen

Galleri Syster är glada över att presentera skribenten, konstnären och curatorn Vappu Jalonen som gästar oss under februari!

Vi bjuder in till två arrangemang med henne:

Kom och upplev hennes text- och ljudperformance
Noise-time
Verket handlar om oförmågan att skapa och gå framåt, nedtryckt såbarhet och tid, sjukdom och kunskapsproduktion, drömmen om en strand, oväsen och hopp.
Noise-time framfördes första gången vid The 10th Somatechnics conference i Byron Bay i Australia i december 2016. Nu framförs det för andra gången någonsin hos Galleri Syster.

fredag den 10/2 kl 19
Fri entré. Vi bjuder på snacks och dryck.

Och:
Open studio
på Galleri Syster

Vappu skriver: ”Kom och prata om konst och arbete! Kom om du vill veta mer om mitt arbete eller om du vill tala om ditt. Ta med din portfolio om du har en och om du vill visa den. Eller, tala inte alls om arbete, utan drick bara en kopp kaffe!

onsdag den 15 februari, kl 14.00–18.00

Vappu Jalonen växte upp i södra Finland och lever och arbetar i Helsingfors och Berlin.
Hon genomför sin doktorsexamen vid Institutionen för konst, vid Aalto Universitetets högskola för konst, design och arkitetktur. Hennes arbete under 2016 inkluderar textbaserade performances i Genève, Warszawa, och i Byron Bay och Melbourne i Australien, och kollektivt utgivande och skrivande av publikationen No play Feminist Training Camp (nGbK, Berlin, 2017). Hon blev utvald till Transfer Norths residencyprogram för curatoriellt och kritiskt skrivande.(med residens i Galleri Syster och Sàmi Center For Contemporary Art, Karasjok, båda under 2017). Hon är trummis i det feministiska metalbandet Lithalsa.

Detta är en del av Transfer Norths residencyprogram för curatoriellt och kritiskt skrivande.
Tack till: Transfer North, Finnish Cultural Foundation

(ENG)
Galleri Syster is proud to present writer, artist and curator Vappu Jalonen, who is visting us during February.
Galleri Syster would like to invite you  to two events:

Text and sound performance
Noise-time
The work deals with the inability to produce and to go forward, depressed vulnerability and time, illness and knowledge production, the dream of a beach, and noise and hope.
Noise-time was performed for the first time at the 10th Somatechnics conference in Byron Bay in Australia in December 2016. The performance in Galleri Syster in Luleå is the second one.

Fri 10 February, at 19.00, Galleri Syster

and:
Open studio
at Galleri Syster

Vappu writes: ”Come talk about art and work. Come if you want to know more about my work or if you would like to talk about your work. Bring your portfolio if you have one and want to show it. Or let’s not talk about work at all and just have a cup of coffee!”

Wed 15 February, at 14.00–18.00

Vappu Jalonen is an artist, writer and curator. She grew up in Southern Finland and lives and works in Helsinki and Berlin. She is doing her doctorate in the Department of Art at Aalto University School of Arts, Design and Architecture in Helsinki. Her work in 2016 included text-based performances in Geneva, Switzerland and Warsaw, Poland as well as in Byron Bay and Melbourne in Australia, and collective editing and writing of the publication No play Feminist Training Camp (nGbK, Berlin, 2017). She was selected for the Transfer North curatorial and critical writing residency programme (residencies in Galleri Syster, Luleå and Sami Center For Contemporary Art, Karasjok, both in 2017). She is the drummer of a feminist metal band Lithalsa.

vappujalonen.com

This is a part of the Transfer North Curatorial and Critical Writing Residency programme.
Thank you: Transfer North, Finnish Cultural Foundation

Syster på Facebook          Syster på Instagram