The Epicentre of Everything

12 november – 7 januari: Utställning på vårt galleri på Sandviksgatan 18 a i Luleå

Deltagande konstnärer: Nilbar Güres, Signe Johannessen, Kultivator, Jaakko Pallasvuo och Anni Puolakka, Erik Thörnqvist och Alva Höggren, Geraldine Barrera, Alexandra Arciniegas.

Galleri Syster verkar i Luleå, Norrbotten sedan 2006 och förhåller oss dagligen till periferin på olika sätt. Periferin är en geografisk plats men också ett tillstånd. I geometrin betecknar periferin cirkelns omkrets, ett ställe som anses vara runt om någon sorts centrum. I dagens samhälle är det stort fokus på alltings centrum. Det råder en sorts konsensus kring idén om att centrum liksom förvaltar kunskapen och därigenom intelligentsian. Skapelsens mitt, ledare av utveckling. Kanske sanningen är precis tvärt om? Om periferi och centrum inte definieras utifrån geometri och geografi, utan utifrån mental och teoretisk status, så hamnar vi i ett annat läge. Periferi som en drivkraft med bred erfarenhetsbas. En garant för att demokratin ska omfatta alla och sträcka sig överallt.

I utställningen The Epicentre of Everything vill vi undersöka begreppen centrum och periferi genom sociala, geografiska och mentala perspektiv. Vi använder konsten som verktyg för att belysa periferin som en förutsättning för centrum.
Cirkel har ingen mitt om den inte omges av det som är runt om.

film

 

 

 

____________________________________________

 

Syster på Facebook          Syster på Instagram