Residencyperiod

Under september månad har Galleri Syster tre residencygäster hos oss:
Heike Nowotnik i samverkan med Iaspis
Cal Harben och Georgia Munnik med stöd av Kulturkontakt Nord

22 september kl 18: konstsamtal på Galleri Syster med Cal Harben och Georgia Munnik
(se mer under Kommande)

29 september kl 18: konstsamtal på Galleri Syster med Heike Nowotnik

Heike Nowotnik från Berlin
Heike Nowotniks konstnärliga praktik bygger på observationer av dagliga aktiviteter som att blanda, hälla, sikta, lösa, skura och även mänskliga tankeprocesser såsom att glömma, att komma ihåg, drömma, visualisera mm. Hon ser hur dessa processer sker på olika nivåer: i den enskilda människan – och i människor runt omkring. Som att livet kan upplevas i olika lager. Att uttrycka och kombinera båda skikten – att göra det osynliga synligt – hon använder installationer, film och ett intensivt arbete med en mängd olika material såsom aska, lera, tyg, trä, papper, metaller och den mänskliga kroppen. Hon försöker upptäcka och visualisera osynliga lager och processer genom att arbeta med olika skikt.

21761976_10214291661668605_8396106120955894875_n
Heike Nowotnik är född i Räckelwitz (tidigare DDR) och baserad i Berlin, Tyskland. Hon studerade vid universitetet för tillämpad forskning och konst i Ottersberg med Elke Wolf. Hon har rest, arbetat och forskat i Vietnam, Uganda, Island, Frankrike, USA och Sverige. Hennes konstnärliga arbete började 1996, och hon började ifrågasätta betydelsen av rumslighet. Hennes konstnärliga intresse började med den glädje hon kände av den färgade plast som var lindad kring 20 pennor hon fick som barn.

Heikes hemsida
Heike på Vimeo 

Heike Nowotnik’s artistic practice is based on the observation of daily activities like mixing, pouring, sifting, solving, scrubbing and internal human thought processes such as forgetting, remembering, dreaming, visualizing a.s.o. She sees these processes happening on different layers: within human beings – and surrounding human beings. As life can be experienced in and on different layers. To express and combine both layers – to make the invisible seen- she uses installations, film and an intense work with a variety of materials like ash, clay, fabric, wood, paper, the body and metal. It is her attempt to discover and visualize invisible layers and processes while using layers.

Born in Räckelwitz (former DDR) and based in Berlin, Germany, Heike Nowotnik studied at the University for applied Sciences and Arts Ottersberg with Elke Wolf. She traveled for experience, research and work to Sweden, Vietnam, Uganda, Iceland, France and the US. Her artistic work started with a jobtraining as a draftsman in 1996 where she began questioning the meaning of space. Her artistic interest started by being thrilled of the colored plastic wrapped around the 20 pencils she got as a child.

Syster på Facebook          Syster på Instagram