Om Galleri Syster

Galleri Syster är ett självorganiserat, konstnärsdrivet galleri i Luleå. Vi är en mötesplats
för samtida konst och ett rum för samtal och diskussion. Vår verksamhet
vilar på feministisk grund och vi vill göra skillnad genom att utforska, utmana
och omkonstruera. Vi har ett utställningsrum i Luleå, men vi verkar också i olika samarbeten och på andra scener.
 
Galleri Syster drivs av konstnärerna Anja Örn, Sara Edström och Katt Skarin, som också är verksamhetsutvecklare för ungdomsverksamheten Lillasyster.
 
Lokalskiss Syster

Till Utställare:

Galleri Syster tar inte löpande emot utställningsansökningar eftersom vi arbetar långsiktigt med våra tematiska år. Dock känner vi ju inte till alla bra konstnärer som finns, så om du tänker att din konst skulle passa här så är du välkommen att höra av dig. Vi sparar allt i vår minnesbank för framtiden.

Galleri Syster följer MU-avtalet, vilket innebär att våra konstnärer får utställnings- och medverkansersättning, vi bekostar frakter, resor och föreläsningsarvoden enligt överenskommelse.

Kontakta oss så berättar vi mer: info@gallerisyster.se