Om Galleri Syster

Galleri Syster är ett konstnärsdrivet galleri i Luleå. Vi är en mötesplats
för samtida konst och ett rum för samtal och diskussion. Vår verksamhet
vilar på feministisk grund och vi vill göra skillnad genom att utforska, utmana
och omkonstruera. Vi har ett utställningsrum i Luleå, men vi verkar också i olika samarbeten och på andra scener.
Galleri Syster drivs av konstnärerna Anja Örn, Sara Edström och Andréas Brännström. Galleri Lillasyster drivs av verksamhetsutvecklare Katt Skarin. (På bilden syns fd Systermedlem Therese Engström och förra verksamhetsutvecklaren för Lillasyster Ludvig Sjödin)
(Foto: Annie Tådne)
Lokalskiss Syster

Till Utställare:

Galleri Syster följer MU-avtalet, vilket innebär att våra konstnärer får utställnings- och medverkansersättning, vi bekostar frakter, resor och föreläsningsarvoden enligt överenskommelse.

Galleri Syster kan erbjuda boende och arbetsmöjligheter under kortare eller längre tid på Kronan i Luleå. Här finns en residencyateljé och i samma hus ligger Konstnärernas Kollektivverkstad med verkstäder för trä, metall, grafik, keramik mm samt en monumental ateljé.

Kontakta oss så berättar vi mer: info@gallerisyster.se