Kommande

Kommande utställningar och arrangemang:

21 november 2020 – 14 februari 2021
Luleåbiennalen

Vi samarbetar med Luleåbiennalen och Galleri Syster kommer att vara en av platserna där biennalen äger rum.
läs mer om Biennalen här

20 feb  – 13 mars 2021
Ida Isak Westerberg och Anna Classon på Galleri Syster (del av projektet SamArtBete)
Kornelia Nilsson och Isabell Nilsson på Galleri Lillasyster (del av projektet SamArtBete)

19 mars – 10 april 2021
Helena Wikström, Andrea Lundgren och Linus Johansson på Galleri Syster (del av projektet SamArtBete)

Våra projekt under 2020 och 2021:

-Landscape Takeover
Vi undersöker tendenser och följer upp spåren i landskapet. Den traditionellt manliga utblicken ersätts i tysthet av kvinnor. Vi ser att kvinnor tar ett helt nytt grepp om landskapet och omvandlar ett traditionellt landskapsmåleri till nya tolkningar av det norra landskapet. Detta måste vi så klart undersöka noga. Vi undrar varför, hur och vad det bytet av kön på utblicken gör med bilden av landskapet. I landskapet öppnar sig ett nytt diskussionsrum.

Via landskapet väcks frågor som vi vill titta närmare på.

Vi tycker oss se tendenser om ett annat och nytt förhållningssätt till landskapet och gestaltningen av landskapet. Samtidskonsten pratar om utvinning, utnyttjande, miljö. Vi tycker oss se att det allt oftare är kvinnliga konstnärer som gestaltar, ställer frågor och problematiserar de industriella spåren och effekterna.

Projektet har innehållit en serie utställningar under 2019: Lena Stenberg, Mia Rogersdotter, My Lindh, Liselotte Wajstedt och Nirsine Boukhari.

Under 2020 kommer vi att visa sista och avslutande utställningen på detta tema.

-SamArtBete 
Norra Sverige behöver mer konst och kultur för att vara en relevant plats att bo och verka på. Norra Sverige behöver fler konstnärer och fler sätt för dess konstnärer att nå ut på den nationella och internationella konstscenen.

Vi har insett att det bästa sättet att göra skillnad är att jobba med konsten i fokus, att använda konsten som vårt språk och vår arena. Därför vill vi nu i detta projekt skapa förutsättningar för högkvalitativa konstprojekt.

Vi vill nu stå tryggt på den bas vi byggt upp och använda oss av de erfarenheter och kunskaper vi har för att lyfta konstlivet i norr och skapa fler tillfällen för konstnärer och blivande konstnärer att samarbeta lokalt, nationellt och internationellt.

Projektet SamArtBete drivs med stöd av Postkodstiftelsen och består bl a av en serie samarbeten mellan konstnärer. Läs mer här.

-Kvinnlig Kulturbaserad Historieskrivning i Norr
Det är allmänt känt att kvinnors historia är blygsamt bevarad och nedtecknad. Museer försöker mildra skadan och retroaktivt söka kunskap om t ex kvinnor i konsthistorien. Men det fattas fortfarande många berättelser och även den nära historien blir märkbart tunn och endimensionell.
Vi blickar inte bara samtid och framtid. Vi vänder blicken till platsen där vi står och vad som har varit. Galleri Syster kommer att söka upp och kontakta kvinnor som levt och verkat i Norra Sverige, främst i Luleå, som varit aktiva i sin samtid, drivit kamper och på olika sätt tvingat fram en utveckling. Vi vet att dom finns, vi lite vet vad dom representerat och gjort, men vi inser att vi vet alldeles för lite. Vilket är vårt arv? Vad har vi som feministiskt galleri, kvinnliga konstnärer, aktiva samhällsmedborgare att förvalta? Var finns deras historia beskriven, och varför är den inte vår kunskap?

Under 2020 släpper vi en publikation om projektet och Galleri Systers verksamhet.

Frequency Takeover
Vi intresserar oss för processen när konstnärer rör sig från traditionell bildkonst mot mer performativa uttryck i gränslandet mellan ord, musik och kropp. Musiken, rösten och orden vill ut ur våra kroppar. Vi vill ta plats och höras. Vi arbetar med kvinnliga konstnärer, musiker och författare som söker sig till det genreöverskridande. Musikvärlden dras med ett ok av att vara väldigt mansdominerat, och vi ser att kvinnliga konstnärer som rör sig mot musiken ser samtidskonstscenen som ett rum där de kan formulera sig friare. Ord, musik, kropp bildar tillsammans ett undersökande konstverk: hur kan vi samarbeta inom dessa uttrycksformer, ta nya vägar vi inte skulle tagit var för sig? Ett konstverk som framförs, som tar plats och tid i anspråk.Det finns en lust och en nödvändighet att äga orden, ljudet och luften mellan väggarna. Ord som måste skrapas loss från det patriarkala arvet, politiken, makten, arvet för att stöpas om. Galleri Syster vill skapa nya ordningar och användningar.
Under 2020 och 2021 arbetar vi med projektet med stöd av bl a Statens Kulturråd.

Syster på Facebook        Syster på Instagram