Kommande

Galleri Syster bjuder in till utställningar, föreställningar och samtal. Vi är också en av platserna för Luleåbiennalen 2024. Ungdomsverksamheten Lillasyster bjuder in till nya mentorsprojekt och konstkurser. Under 2024 presenterar vi vårt nya tema “Dom pratar om oss”. 

Välkomna!

ur programmet 2024:

2 mars – 25 maj
LULEÅBIENNALEN
På Galleri Syster visas verk av konstnären Fadlabi

4 mars – 8 mars 
Sportlovskurs Lillasyster

22 mars
Publikt samtal med Paulina Nilsson

6 juni – 29 juni
utställning med Karin Erixon 

23 augusti – 7 sept
utställning med Anna-Sina Svakko

13 – 28 september
utställning med och av Lillasyster 

4 – 19 oktober
utställning med Linn Lindström 

28 okt – 10 nov
Lillasysterutställning

15 – 30 november
utställning med Noa Halvares

6 – 21 december
utställning

Galleri Systers tema 2024 och 2025: “Dom pratar om oss”.

Under två års tid kommer vi att undersöka nordliga situationen. 

Många riktar sin blick mot norr, det gäller både investerare, politiker, konstnärer, curatorer och aktivister. Vi som lever och verkar i norr upplever ett ständigt ökande intresse över vår plats, våra frågor våra miljöer och råvaror. 

Den så kallat gröna omställningen, det fossilfria stålet, vätgasproduktion och batterifabriker är olika komponenter i en stark politisk retorik. Det är också en omställning som samlar mångas förväntningar och hopp. 

Vi är sedda och upptagna i ett nationellt och internationellt medvetande. Det är en speciell situation att bo på en plats där många intressen möts. Geografiska omförhandlingar har länge varit en del av det nordliga, och dessa intensifieras nu. Vi känner oss inte helt delaktiga.

Tematiken kommer sig ur en känsla som blev allt starkare. Känslan av att bli tittad på, undersökt och belyst och tolkad, utan att själv vara med och formulera, växte sig starkare. Efter otaliga guidningar i de nordliga perspektiven, kändes det plötsligt inte riktigt bra längre. Några mediala och loka incidenter förstärkte en känsla av utanförskap, mitt i en medvind som borde varit  angenäm. Vi började fundera över vilken röst som var vår. Vilken blick som skapade bilden av oss och vår plats, var vi själva en del av den blicken? Var vi med och skapade kunskapen om vår samtid, såväl som av vår historia?

I Dom pratar om oss kommer en situation där koloniala strukturer igen blir allt synligare att belysas.
Temat ska ses som en plattform av lärande och undersökande där nyfikenheten utgår härifrån. Med den absoluta tron på att det är konstnärer och konst som undersöker och bearbetar de viktigaste och aktuellaste frågorna, låter vi konstnärer från de nordliga regionerna ta plats i vårt program. Galleri Systers rum blir ett centrum i temat för utställningar, samtal och möten. En slags inventering av hur den nordliga samtida konsten ser ut och vilka frågor den berör. Med ett lyhört förhållningssätt som utgår från ett här möjliggörs flera intressen och frågor att ta plats, i stället för att råka låta oss överröstas av den gängse starka bilden om våra erfarenheter. Någonstans i mitten av den nordliga situationen söker Galleri Syster en bredare bild, där ett spektrum av liv och verkligheter tar plats och formuleras.

Nu är det helt enkelt tid för oss, vi som lever här, att själva undersöka vår plats, såväl den geografiska som den mentala. Galleri Syster ställer sig initialt frågor som kommer att bäras med in under temaåren, frågor som mycket väl kan formuleras om, strykas eller bytas ut längs vägen.

Vi samarbetar under 2024 och 2025 med Katarina Pirak Sikku.
______________________________________________________________________________

Syster på Facebook        Syster på Instagram