Konstnärer Lillasyster SamArtBete

Lisa Hannu och Finn Öhlund

ATT UPPTÄCKA VÄXTERS BERÄTTANDE OCH SYMBOLIK

Vad kan vi finna i växters berättande och hur kan vi tolka dem och deras tillväxt symboliskt i digital bild och tryck? 

Lisa och Finn kommer arbeta utifrån växter. Gå över ängarna, in i skogen och ut på myren, komma i kontakt med växter att jobba med. Som alternativ utgå från Hörntorpet som är deras gemensamma knytpunkt, beläget strax utanför Pajala. Där finns Lisas farmors och Finns mammas föräldrahem.

LISA HANNU har alltid dragits till att uttrycka sig i färg och form, men det var först när hon hösten 2016 började Konstlinjen år 1 på Sunderby folkhögskola som hon gavs utrymmet till att utforska detta. Nu arbetar hon som trädgårdsarbetare på Örnäsets kyrkogård, ritar ofta i ritblocket under lunchen och jobbar sedan vidare med det som vuxit fram vid sin ljuslåda.

FINN ÖHLUND har förutom mera traditionella konstuttryck som måleri, teckning och video, arbetat med installationer, folkkonst, graffiti och psykedelisk konst. Rent konceptuellt har han på senare tid både teoretiskt och experimentellt utforskat bildens kommunikativa egenskaper i abstraktionen.

//////////////////////////

Vania Panes Lundmark och Maria Olsson

MALMKROPPEN

Vi för en dialog om hem, förflyttningar, sorg, rotlöshet, naturen och det av människor konstruerade, mot bakgrund av gruvbrytningens konsekvenser i Kiruna. Vi använder performance för att fråga, förklara och försöka förstå. Vi vill lära känna det som pågår genom att låta kropparna utföra det: att bygga, gräva, flytta och riva tillsammans. 

Till och med hösten 2020 gör vi återkommande resor till Kiruna. Där samlar vi in material, gör undersökningar, dokumenterar och arbetar med performance. Vårt arbete kan ibland följas på plats i Kiruna, men också via våra sociala medier, Facebook: Projektet Malmkroppen, Instagram: @malmkroppen.

VANIA PANES LUNDMARK, född 1989 i Kiruna.
Jag arbetar projektbaserat, med utgångspunkt i plats, sammanhang, idé eller material. Den röda tråden är processen, där beteenden och miljöer används som verktyg för att undersöka och synliggöra abstrakta inre tillstånd som jag inte direkt kan sätta ord på. 

MARIA OLSSON, född 1993 i Kungsör.
Jag jobbar ofta skulpturalt, men stannar sällan vid att skapa objekt. Jag behöver gå in i arbetet med hela kroppen, känna, röra mig och vara i det. Det är när alla kroppens nerver närvarar som konsten känns relevant för mig, och därför arbetar jag främst med performance. Jag intresserar mig för de frågeställningar kring tid, tyngd och rum som är inbyggda i performancekonsten.

//////////////////////////

Kornelia Nilsson Waller och Isabell Nilsson

MINIATYRSTAD

Att bygga upp en miniatyrstad. Där verklighet och fantasi möter varandra. Staden kommer vara en blandning av Kornelias tidigare stads-illustrationer och av Isabells fantasibyggnader. Med hjälp av skisser och en blandning av olika medier kommer de skulptera och bygga upp denna. De vill att staden ska bli en plats där vi kan låta våra psykedeliska drömmar och fantasier få en fysisk plats att verka i, som ett nyckelhål till våran fantasi.

Miniatyrer av städer, tittskåp och dockskåp är en konstform som engagerar tusentals över hela världen. Det kräver en stor arsenal av olika färdigheter för att lyckas med en miniatyr, och ett öga för detaljer. Trots det stora kravet på konstnären bakom dessa typer av verk, värderas de inte sällan som en pysselsyssla för uttråkade familje-kvinnor. Vi vill arbeta med miniatyrer för att visa på de konstnärliga kvaliteterna som finns inom den branschen, och hjälpa till att lyfta den in i det konstnärliga rummet. När vi tittar på staden ska vi bli inspirerade. Börja tänka och fundera, vem kan bo i det där skeva huset? Vad händer på den där bakgården? Den ska trigga igång den inre berättade rösten hos betraktaren.

KORNELIA NILSSON WALLER är från Skellefteå men bosatt i Luleå.

ISABELL NILSSON är bosatt i Luleå.