Landscape Takeover

Galleri Syster sjösätter projektet Landscape Takeover 

med stöd av bl a Statens Kulturråd, Region Norrbotten och Luleå kommun

Vi undersöker tendenser och följer upp spåren i landskapet. Den traditionellt manliga utblicken ersätts i tysthet av kvinnor. Vi ser att kvinnor tar ett helt nytt grepp om landskapet och omvandlar ett traditionellt landskapsmåleri till nya tolkningar av det norra landskapet. Detta måste vi så klart undersöka noga. Vi undrar varför, hur och vad det bytet av kön på utblicken gör med bilden av landskapet.

Landskapet är natur, berg, skogar, älvar och hav. Det är odlingslandskap och fjällmarker. Landskapet är också industri, en plats där människan hämtar virke, malm och kraft. Det är en plats som vi förhåller oss till, knyter band till känslomässigt och ekonomiskt. Det bär med sig en historia av inspiration och hänförelse, men också av kolonialism och smärta. I historien har också männen ofta ägt frågan om resurserna och om utvinningen. Männen har även ägt avbildningen. Det är deras bilder som representerar naturen i våra kollektiva minnen.

Vi vill med vår feministiska blick skapa möjligheter till nya utblickar, nya referenspunkter och nya gemensamma erfarenheter. Vi tycker oss se tendenser om ett annat och nytt förhållningssätt till landskapet och gestaltningen av landskapet. Samtidskonsten pratar om utvinning, utnyttjande, miljö. Vi tycker oss se att det allt oftare är kvinnliga konstnärer som gestaltar, ställer frågor och problematiserar de industriella spåren och effekterna.

Många konstnärliga arbeten tittar på det koloniala arvet. En del av den koloniala aspekten är ett exploateringslikt förhållningssätt till naturen och resurserna både på nationell och internationell nivå. I historien har männen ofta ägt frågan om resurserna och om utvinningen. Nästan uteslutande har männen ägt avbildningen. Det har resulterat i en historieskrivning över manliga territoriella erövringar, utvinningar av naturresurser, industriella utvecklingsfaser. Det är männen som har ritat om kartorna, döpt om landskapen.

När nu kvinnor tittar tolkar samma landskap så ställs andra frågor. Vad händer när den traditionellt manliga utblicken byts mot den kvinnliga? Landskapet har blivit en diskussionsplattform för frågor som exploatering, kolonialism, territoriella förflyttningar, maktrelationer, övergrepp på natur och människor. Galleri Syster vill vara en del av det landskapet och använda vårt rum för en samtida diskussion och historieskrivning.

Projektet Landscape Takeover innehåller
-ateljébesök och samtal med kvinnliga konstnärer i som arbetar med landskapet i sin konstnärliga praktik.

-en serie utställningar på Galleri Syster:
17 maj – 8 juni 2019 Lena Stenberg och Mia Rogersdotter
6 – 28 sept 2019 My Lindh och Liselotte Wajstedt
8-22 feb 2020 Nisrine Boukhari
5-27 juni 2020 Ida Rödén, Linnea Henriksson, Carolin Koss

Kontakt:
Anja Örn: 073-0611 588
Mail: info@gallerisyster.se