2012

 

Föreläsning med Vanja Hermele som under de senaste tio åren gjort en rad rapporter om jämställdhet inom kulturfältet; exempelvis Konsten, så funkar det (inte) 2009, På spaning efter jämställdhet, 2008 och I väntan på vadå? Teaterförbundets guide till jämställdhet, 2007. Nu är hon aktuell med sin skönlitterära debut, In som ett lamm, ut som en tigrinna. Vanja Hermele har varit chefredaktör på tidningen Bang.

Roses and Beans (bilden) en dansföreställning av och med Tove Sahlin och Dag Andersson.

Aktörerna bjuder in dig till en intim föreställning med dans, sång och tårta. Ett queer kalas som reflekterar kring den heterosexuella parrelationen som norm, den förväntade lyckan och om hur teoretiska motståndsstrategier ska kunna lyckas bli en del av livet och kärleken. Till sin hjälp har de bland annat Prinsessan Madeleine, Brangelina, Yoko och John, Marian Ambramovic och Ulay, pingvinerna och definerna.

Tove Sahlin och Dag Andersson har varit medlemmar i bastardproduktion sedan 2001. I år startade de upp sitt nya kompani Shake it Collaborations som intresserar sig för att initiera, och delta i, spännande samarbeten för scen och media. Tove är en av initiativtagarna till W.I.S.P. och driver just nu det internationella projektet Who is the party? Hon är också en väl anlitad koreograf, senast nu på Backateatern och produktionen Utopia. Dag spelar rollen Dag i SVT serien Imago och arbetar just nu som skådespelare på Teater Västmanland i produktionen Kung Markatta. Han är också en passionerad berättare och har läst in flera ljudböcker i samarbete med visuellt ljud.

Feministisk Afterwork arrangeras av Galleri Syster och Teater Scratch och är del av vårt gemensamma projekt Genushjärta.

Vi tackar Peppe Bergström från Resurscentrum för konst – en del av Konstmuseet i Norr, för att vi i samarbete med honom haft möjlighet att bjuda upp Vanja Hermele till Feministisk Afterwork

Galleri Syster på Kulturnatten  ”Data Center Overload”
Den amerikanske konstnären Sean Dockray håller i ett samtal med utgångspunkt i New York Times-artikeln “Data Center Overload”, skriven av Tom Vanderbilt 2009 (finns att läsa på: http://www.nytimes.com/2009/06/14/magazine/14search-t.html) på konsthallen i luleå

Sean Dockray är stipendiat vid Iaspis i Stockholm och har kommit hit från Los Angeles för att göra research till det konstprojekt han gör kring de stora Facebookhallarna som just nu byggs i Luleå, staden som börjar göra sig känd under namnet “the Node Pole”. Detta samtal avslutar en vecka med studiebesök och exkursioner som Sean gör till olika platser mer eller mindre anknutna till facebookhallarna. 

Tisdag 4 september: byggplatsen vid facebookhallarna, promenad i omgivningarna

Onsdag 5 september: promenad vid Luleåälven; Vattenfalls infrastuktur
 Torsdag 6 september: besöka Ralph Erskines Shopping; hitta den underjordiska bunker som innehåller Netnod Internet Exchange
Fredag 7 september: fågelskådning i Natura 2000-området; besök på SSAB och malmhamnen
Teater Scratch

Under 2012 genomför vi projektet “Genushjärta — Feministiskt nätverkande och genusmedvetandegörande” i samarbete med Teater Scratch och med stöd av Kulturbryggan.
Galleri Syster och Teater Scratch startar vårt samarbete med ett gemensamt projekt som vilar starkt på feministisk grund. Vi arbetar genusmedvetet i våra verksamheter och vill nu få till stånd ett starkt och hållbart nätverk. Projektet avser att ge tid för att planera framtida projekt i feministisk anda. Vi har ett ansvar att vara med och skapa det kulturklimat som vi vill bo och verka i.
Vi arrangerar workshops, föreläsningar och drömträffar. Deltagare är medlemmar i våra båda föreningar och till vissa arrangemang bjuder vi in publik.
Föreläsare/workshopledare har varit: Lisa Nyberg och Johanna Gustavsson, Liv Elf Karlén, Jennie Olofsson

Supermarket, Syster är moderator i Supermarket Meetings, ett antal samtal med andra konstnärdrivna initiativ som deltar i Supermarket Artfair.

Iaspis, I september är Galleri Syster värd för Sean Dockray från USA som är Iaspisstipendiat i Stockholm och kommer till Luleå för att göra research inför sitt konstprojekt. Han håller i en reading group och föreläser om sin konst på Syster.

Residencyateljé Under 2012 samarbetar vi med de föreningar som finns i samma hus som oss: Konstnärernas Kollektivverkstad, Ateljéföreningen och Kilen Artgroup om att få till stånd en residencyateljé här i huset. Redan nu finns ett övernattningsrum där gästande konstnärer kan bo, men vi siktar på att renovera och utöka det.