2010

Linda Karlsson ”they gather”
Linda gör tredimensionella bilder/installationer utan ord. Hennes verk befolkas av fritt formade lerfigurer blandat med bearbetade readymades. “they gather” är en del av hennes pågående arbete “endless conversation” som förvandlas till nya berättelser beroende på tid, plats och sinnesstämning.
lindakarlsson.se Leif Holmstrand ”Territorial Clothing”
För sin utställning på Galleri Syster har Leif Holmstrand valt att gå djupare i sitt intresse för manipulerade och muterade kläder än tidigare. Fragmentariseringen drivs mycket långt och går hand i hand med våldet som kroppens utsaga. Dock är det främst det bubblande och levande i allt skevt och felaktigt som adresseras, till exempel genom könens upplösning och kroppsdelarnas autonomi. Dessa skulpturala arbeten presenteras tillsammans med ett röstbaserat ljudverk av mer uppenbart genuspolitisk natur (grundmaterialet har varit medelålders homosexuella mäns uttalanden om kvinnor och feminism i skydd av internetanonymitet). Leif Holmstrand är född 1972 och bor och arbetar i Malmö. Han är även verksam som författare, aktuell med en ny diktsamling som heter ’Vid mardrömmens mål’. Den kom ut på Albert Bonniers
Förlag den sextonde mars 2010.
På vernissagekvällen berättade Leif om sitt konstnärskap och läste ur sin senaste diktsamling “Vid Mardrömmens Mål” (Albert Bonniers förlag 2010)
leifholmstrand.com Galleri Verkligheten STRETCH
Galleri Syster flyttade tillfälligt in på Norrbottens museum och arrangerade där utställningen STRETCH med Galleri Verkligheten i Umeå. Med på utställningen var Moa Krestesen, Helena Wikström, Ludwig Franzén, Gerd Aurell, Mattias Olofsson, Ida Hansson och Camilla Påhlsson.
verkligheten.net

 

Nina Svensson ”Jobba jobba jobbat”

Hos Galleri Syster redovisade Nina ett undersökande projekt runt konsten på en nedlagd Gullfiberfabrik i Söråker. Nina har inventerat och delvis köpt upp företagets konstförenings konstsamling. Konst som en gång var inköpt för att passa i en viss företagsmiljö och att delvis lottas ut i medlemslotteriet. Nina bygger upp en miljö i Galleriet av tavlorna och av egna teckningar på hemmiljöer dit delar av konstsamlingen hamnat.

ninamariesvensson.blogspot.com