2021

20 februari – 13 mars 

På Galleri Syster: När myren talar, Ida Isak Westerberg & Anna Classon.
På Galleri Lillasyster: En skala ner, Kornelia Nilsson Waller & Isabell Nilsson

Våtmarken är en laddad plats som öppnar upp för queera tolkningar, både genom platsens bildliga namn, men även på grund av dess slutenhet. Våtmarker har i allmänhet varit relativt svårtillgängliga områden som tidvis även varit farliga att vistas inom. Områden som lockat och förfört.
När myren talar är en utställning som började i en vilja att kommunicera med våtmarken. arbetet har vi sänkt ned negativ i kärrvatten, låtit myrens växter bearbeta garner och grävt ner vävar i myren för att låta dem ligga där orörda, ibland så länge som i över ett års tid. Vi har utforskat hur myrens konserverande effekt och vitmossans förmultnande kan styra vårt konstnärliga arbete och vara en medskapare i projektet. Vi har undersökt hur vi som konstnärer kan lyssna till och lära oss av biologiska processer, istället för att dominera dem.
När myren talar visar myrens reaktioner på det material som den varit i kontakt med. Reaktioner som blivit till verk vilka utmanar normen om hur våtmarken ska gestaltas. Utställningen låter trestämmigheten mellan myren, det textila och det fotografiska tala.

Utställningen En skala ner av Isabell Nilsson och Kornelia Nilsson Waller kretsar lika mycket kring samhället och dess strukturer, som de inre platser vi bygger inom oss. Den har växt fram över en lång tid, 2019 började arbetet, med en tydlig vision av att bygga upp en miniatyrstad. Bilden av vad det färdiga resultatet ska vara har vacklat, avvecklats och utvecklats under projektet gång, vilket ni som besökare också kan uppleva i de olika tekniker och grepp som konstnärerna valt att använda sig av. Att bygga ett samhälle kräver en hel by, och projektet som började med två personer i en källare har engagerat ett helt umgänge, människor från 9 till 80 år har varit delaktiga med sina tankar, berättelser, och i materialinsamling. Att arbeta med att ta fram det utopiska miniatyrsamhället blev ännu viktigare när pandemin gjorde sitt intåg, att dra ner tempot, hitta andra lösningar, och att kunna fly till en lugn plats – En skala ner, har varit en terapeutisk resa för konstnärerna. Vi hoppas att ni genom besöket i den lilla staden ska bli inspirerade att våga drömma er bort, bara för en sekund, och att ni ska våga tro att en annan värld ändå är både möjlig och nåbar.

Ida Isak Westerberg är utbildad på Handarbetets vänner inom vävning och konstsömnad och är sedan hösten 2018 bosatt och verksam i Älvsbyn, Norrbotten. Genom att använda traditionella textila tekniker och hållbara material söker Ida Isak nya uttryck som går utanför det förväntade. Den vill bryta mot förväntningar på hur en teknik bör användas och se ut och på det sättet väcka frågeställningar hos åskådaren som kanske inte fanns där innan.

Anna Classon är utbildad fotograf och konstnär vid Högskolan för fotografi och Konstfack. Hennes verk kretsar kring olika aspekter av blick, fotografi, upprepning och identitet. Anna tar ofta utgångspunkt i idén om att vi gemensamt lär oss både vad, men också hur vi ska se. I sina arbeten utforskar hon olika sätt att ifrågasätta dessa förväntningar och föreställningar.

Kornelia Nilsson Waller är född i Skellefteå och sedan 10 år verksam i Luleå. Hon är en kreativ mångkonstnär med fötterna inom do it yourself kulturen. Kornelia använder alla tillgängliga material och tycker om utmaningen i att se konsten i vad andra ser som skräp. Att vara kreativ och hålla på med konst är inte ett aktivt val, utan en nödvändighet för att ha ett drägligt liv. Hon skriver och komponerar musik, ritar mycket med tusch och blyerts.
Isabell Nilsson, Piteå – Illustratör och bildkonstnär som arbetar i Umeå.  Från 2016 studerade hen två år Konst på Sunderby folkhögskola i Luleå. Isabell arbetar både med digital och traditionell konst, där måleriet har störst fokus i konstnärskapet. Måleriet består av mättade färger och lekfulla former som skapar dagdrömsliknande scenarier, där känslor präglar vardagliga objekt som ställs i relation till varandra. Där stolar och bananskal får huvudrollen. En egen form av vardagsrealism, som bjuder in till fantasin