Luleåbiennalen 2020

Syster samarbetar med Luleåbiennalen och blir en av platserna där biennalen äger rum.
Tiden på jorden
21 november 2020 – 14 februari 2021

Det är återigen dags för en av Sveriges största konsthändelser i Norrbotten! Luleåbiennalen är en internationell biennal för samtidskonst, i utställningarna möts globala och hyperlokala perspektiv. Årets utställningar och program kommer att ta plats i Luleå, Boden, Malmberget, Arjeplog och Korpilombolo. Förutom ett 10-tal utställningar kommer 2020 års upplaga också att inkludera ett turnerande litteraturprogram, dramatik, radio och en onlinebaserad journal.

Luleåbiennalen 2020 tar grepp om den spekulativa frågan om vad ’realism’, som begrepp, uttryck och paradigm, skulle kunna betyda idag. De inbjudna konstnärerna berättar genom sina verk om verkligheter relaterade till samhälleliga system: byråkrati, massmediala logiker och industriell infrastruktur; men de föreslår också inbrott som utmanar och kastar omkull dessa rådande ordningar: strejken, magin och inte minst konsten själv med dess subversiva potential.

I en tid som brister i utopiska perspektiv, vad innehåller egentligen påståendet om att ett begär om en annan mer jämlik värld är ’orealistisk’? Biennalen sätter dikotomier mellan det nyttigt nödvändiga och det kulturellt överflödiga ur spel. Hur kan vi istället förstå konsten som en rekreation, en grundbult i ett hälsosamt samhälle, nu mer betydande än någonsin.

Curatorer: Karin Bähler Lavér, Emily Fahlén och Asrin Haidari

Luleåbiennalen 2020 är ett projekt inom Konstfrämjandet och görs i samarbete med Luleå konsthall, Norrbottens museum, Galleri Syster, KKV Luleå, Swedish Lapland Air, Havremagasinet, Silvermuseet, Korpilombolo Nattfestival, Gällivare museum och Statens konstråd.

www.luleabiennial.se

Luleå Biennial 2020: Time on Earth
21.11 2020–14.2 2021

The 2020 Luleå Biennial takes hold of the speculative question what ’realism’, as notion, artistic expression and paradigm, could mean today.

Through their work, the invited artists tell us of realities relating to societal systems: bureaucracy, logics of the mass media, and industrial infrastructure; but they also suggest means of disruption that could challenge and invalidate the current order: the strike, magic and not least art and its subversive potential itself.

In a time marked by crisis, what does the allegation that a desire for a different, more equal reality is ’unrealistic’? Art makes reality visible to us, it subverts our way of thinking. It enables the possibility of reinventing what is realistic. The biennial puts dichotomies between the useful profitable and the superfluous cultural out of play. Rather we ask how art can be understood as a form of recreation, a social benefit of healing capacity more considerable and necessary than perhaps ever before?

The Luleå Biennal is an international biennial for contemporary art situated in Norrbotten, the northernmost region in Sweden. In the exhibitions global and hyperlocal perspectives meet. In addition to about a dozen exhibitions spread across the entire region, the 2020 edition will also include a program related to literature, drama and choreography, as well as an online journal.

Curators: Karin Bähler Lavér, Emily Fahlén, and Asrin Haidari

The Luleå biennial is a project by Konstfrämjandet. In collaboration with Luleå konsthall, Norrbottens Museum, Galleri Syster, KKV Luleå, Swedish Lapland Air, Havremagasinet, Silvermuseet, Korpilombolo Festival of the Night, Gällivare Museum and Swedish Public Art Agency.

www.luleabiennial.se