Luleåbiennalen 2020

Syster samarbetar med Luleåbiennalen och blir en av platserna där biennalen äger rum.
På Galleri Syster visas verk av Augusta Strömberg Susanna Jablonski och
Ana Vaz
Bilder från utställningsrummet:


Susanna Jablonski och Augusta Strömberg

Ana Vaz

Susanna Jablonski
Flights, 2015–2020
Keramik, vatten, marmor, ekträ, getingbo, papperslera med flera material

Susanna Jablonskis praktik skulle kunna beskrivas som ett utforskande av var gränserna går för vad olika sorters kroppar kan bära eller kan bli tillsammans. En marmorskiva balanserar mot tunna fötter i papperslera, ett getingbo vilar i en kudde av linnetyg, små objekt i sten och keramik leviterar från galleriets väggar; föremål och material som är monumentala i all sin vardaglighet. Verken som ingår på Galleri Syster talar om transformation och förgänglighet. De placerar oss på tröskeln till ett rum där en spänning uppstått mellan det gäckande och ogripbara och det som är högst närvarande och förnimbart. Det vilar något sublimt i dessa objekt, som kanske inte så mycket visar världen för oss som får oss att se.

Augusta Strömberg
Tretton målningar tillkomna på Ulleråker sjukhus 1900~1932
Blandteknik

Augusta Strömberg föddes 1866 i en fattig småbrukarfamilj i Skuttunge utanför Uppsala och flyttade 1896 till New York för att etablera sig som konstnär, där hon i stället möttes av motgångar och drabbades av schizofreni. Enligt läkarna var grunden till hennes sjukdom besvikelsen över förhoppningar som aldrig infriats, och efter sin återkomst till Sverige kom hon att från år 1900 tillbringa sina återstående 54 år på mentalsjukhusen Ulleråker och Beckomberga. Trots detta fortsatte hon att måla sig genom hela sitt liv. Hennes konstnärliga kvarlåtenskap finns bevarade av Medicinhistoriska museet i Uppsala.

Strömbergs säregna bildvärldar innefattar ofta profetiska motiv där hon själv intar en central plats – som kvinnlig Messias, helgon eller domare – med attribut både från den jordiska och den överjordiska världen. Med en komposition som tycks hämtad från rysk-ortodoxt ikonmåleri återger hon narrativ av efterföljande händelser parallellt på samma bild, och i den karaktäristiska gurteckningen rätas linjerna ut kring moduler som förhåller sig lika tydligt till bildramens rektangel som till anatomiska former. Hon avbildar personalen från vardagen på sjukhuset och världen som pågår utanför, lantbruk och stadsmiljöer, från hemarbete till fotografiska processer.

Strömberg ger tydliga konturer till figurer och föremål men placerar in dem i en helhetsbild av världen där det moderna sammanförs med traditionella folkmotiv. I sitt självporträtt som konstnär i sekelskiftesdräkt avbildar hon sig med en helt ny uppfinning i handen: en airbrush från USA. I sin blandteknik var det stundtals detta verktyg hon använde för att skapa scener där New Yorks skyskrapor syns bredvid Skuttunge kyrktorn och präster vid sidan av lantarbetare, genom bildplanet placerade i samma verklighet. Detta är första gången Strömbergs samlade verk visas i ett större konstsammanhang.

Augusta Strömberg (1866, Skuttunge–1954, Beckomberga).
Tack till Medicinhistoriska museet i Uppsala och filmaren Staffan Lamm som introducerade Strömbergs verk och liv för oss.

Ana Vaz
Sacris Pulso, 2008
16mm & Super 8mm överfört till HD Video

Vidsträckta ytor mellan blockformade bostadshus och experimentella betongstrukturer utgör skådeplatsen för en re ektion över staden Brasília i Ana Vaz videoverk Sacris Pulso. Genom rader ur författaren Clarice Lispectors böcker framträder Brasiliens centralplanerade huvudstad som ett spöke från den arkitektoniska modernismens utopi, och med kollagets överlagringar arbetar sig Vaz fram till anakronismen som princip. För det är kring temporalitetens paradoxer som filmen kretsar, i sin gestaltning av en värld där framstegsberättelsen förlorat sin trovärdighet och där en sträng som slås an på ett basinstrument kan få bilar, linbanor och vattenfall att byta riktning för att i en sugande rörelse i stället dras baklänges.

Ana Vaz (f. 1986, Brasília) är konstnär och filmskapare verksam i Paris.
Tack till Light Cone, Paris.

www.luleabiennial.se