13 december: Föreläsning om Museum Anna Nordlander

Facebook event

(Please scroll down for english)

Lördag 13 december kl 13-15:
Anders Jansson från Museum Anna Nordlander föreläser om samlingen och specifikt de konstnärer vi visar i Gender Heart: Elisabeth Barnekow och Ida Thoresen. Både Elisabeth Barnekow och Ida Thoresen var med i Föreningen Svenska Konstnärinnor, en konstnärsgrupp som bildades 1910 då man slog sig samman för att stödja kvinnliga konstnärer och skapa utställningsmöjligheter.
Ida Thoresen (1863-1937) var en skulptör och arbetade ofta med byster och porträtt. I Gender Heart kommer vi att få se skulpturer och förlagor i olika material.
Elisabeth Barnekow (1847-1942) målade och tecknade, mestadels porträtt. I Gender Heart får vi se hennes porträtt av Ida i olja.
Museum Anna Norlander finns i Skellefteå. Museet ställer normkritiska frågor om kön, identitet och genus. Med konsten som verktyg vill vi ställa frågan: Vem får vara människa på vems villkor?

Föreläsningen är öppen för alla och ingår i entréavgiften 50 kr (inkl utställningskatalog).

___________________________________________________________________________

Saturday December 13, 13.00 – 15.00
Anders Jansson from Museum Anna Nordlander gives a talk about the museum collection of Nordic female artists, and specifically about the two artists presented in the exhibition Gender Heart: Elisabeth Barnekow and Ida Thoresen. Both Elisabeth and Ida was part of the organization for swedish Female Artists which was founded in 1910 to support and promote female artists.
Ida Thoresen (1863-1937) was a sculptor and often worked with busts and portraits. In Gender Heart you will see sculptures and models in different materials.
Elisabeth Barnekow (1847-1942) was a painter and she also did drawings. Mostly portraits. In Gender Heart you will see her oil portraits of Ida.
Museum Anna Nordlander is situated in Skellefteå. The museum poses critical questions about gender, sex, identity and norms. With art as a tool they ask the question: Who gets to be human and on whose terms?
The talk is included in the entrance fee of 50 SEK (incl. catalogue)