Gender Heart 8/11 – 11/1

8 november 2014 – 11 januari 2015
GENDER HEART
Gender Heart – Genushjärta – är en utställning av det konstnärsdrivna Galleri Syster i Luleå, ett centrum för  samtidskonst i Norrbotten och ett rum för samtal och diskussion. Galleri Systers verksamhet vilar på feministisk grund och vill göra skillnad genom att utforska, utmana och omkonstruera. Galleri Syster har ett utställningsrum i Luleå men verkar också i olika samarbeten och på andra scener som denna gång med Gender Heart som visas på Havremagasinet Länskonsthall Boden, en av Sveriges största konsthallar för samtidskonst.

Galleri Syster har valt konstnärer som på olika sätt förhåller sig till genusnormer och hur de påverkar våra liv och våra kroppar. Vi lever i ett samhälle som godkänner och uttrycker vikten av att upprätthålla allas lika värde. Vi undrar om det stämmer, hur vi hanterar idén om mångfald och jämlikhet? Utställningen visar konstens unika möjligheter att ställa dessa frågor på en mängd olika sätt.

Konstnärerna i Gender Heart undersöker genusnormer, identitet, kultur, religion, kön och mänskliga relationer. De utforskar utformandet av maskulinitetet och hur den formas i relation till manskroppen, relationen mellan subjekt och objekt och gränsen mellan det naturliga och det konstgjorda. Här finns många olika lager av möjliga förhållanden mellan arter, natur, kön, sexualitet och medvetenhet. Vem får vara människa på vems villkor?

I anslutning till utställningen anordnas det workshops och föreläsningar som ytterligare undersöker vad som ingår i den maktdekonstruktion som feminismen innefattar. T ex ett heldagsseminarium ägnat kritiken av Människan och Mannen som skapelsens mitt och ser på konsten som möjligt uttryck för försoning mellan människa och natur, normalitet och makt i förhållandet mellan människor och djur och om djurs representation i samtida konst.

Medverkande konstnärer:
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Klaudia Stoll
Julia Bondesson
Tamara de Laval
Elias Björn
Kristina Abelli Elander
Adriana Salazar
Jill Peters
Tejal Shah
+ valda verk ur Museum Anna Nordlanders samlingar

Program:
Lördag 8 november: 
Galleri Syster presenterar utställningen Gender Heart på Havremagasinet i Boden
– välkomna på en invigningsdag med konst, performance, konstnärssamtal, feministiska aktivistiska strategier, workshops och gofika.

Fri entré under vernissagedagen! Därefter entré 50 kr inkl utställningskatalog.

Invigningsprogram:
12.00 Öppnar huset

12.30- 13.00 Invigningstal: Galleri Syster presenterar utställningen
(på scenen i caféet)

13.15-13.45 Performance med Julia Bondesson 
(i utställningen, vån 3B)
Julia deltar i utställningen med sitt verk “Over my Head”. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2006 – 2011 och Mästarklass i dockspel för Hsu Wang, Hsiao His Yuan Puppet Theater 2013

14.00-14.30 Konstsamtal med Tamara de Laval, Kristina Abelli Elander och Elias Björn
(i ateljén vån. 3B)
Alla tre deltar i utställningen och samtalet kommer att kretsa kring temat för utställningen och hur de ser på möjligheten att förändra världen med sin konst.

14.35-15.00 Konstsamtal med Adriana Salazar 
(i ateljén vån. 3B)
Adriana bor och verkar i Bogota, Colombia. Hon deltar i utställningen med två kinetiska skulpturer. Hennes konst kretsar kring gester, relationen mellan subjekt och objekt och gränsen mellan det naturliga och det konstgjorda.

15.10-15.30 Performance med Lilibeth Cuenca Rasmussen
(på scenen i caféet)
Lilibeth deltar i utställningen med verket Afghan Hound som består av foto, objekt, video och performance. Hon är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Köpenhamn 1996-2002 och använder ofta sin dansk-filippinska bakgrund som utgångspunkt i sin konst. Cuenca har ett både kritiskt och humoristiskt förhållningssätt till frågor som rör identitet, kultur, religion, kön och mänskliga relationer.

15.35 – 16.00 Att vara och fortsätta vara en feministisk aktivist
(i ateljén vån. 3B)
Samtal med Dagmar Kase, estländsk konstnär, filosof och feministisk aktivist.
Aktivism kan ta sig olika former, från att bojkotta särskilda företag till att övertyga regeringar att ändra på lagstiftning till att spraya graffiti. Att göra konst som utmanar och flyttar gränser är ett sätt att få ut sitt budskap både globalt och lokalt. Men, hur kan man vara, och fortsätta vara, en feministisk konstnär och aktivist när de feministiska frågorna anses marginella och anses heller inte till-räckligt viktiga vare sig i konstvärlden eller för den vanliga medborgaren. Föreläsningens mål är att förstå och synliggöra den oro som uppstår då kvinnor stärks och tar större plats och vilka strategier som kan användas för att dämpa denna oro. Hon pratar om feministiska strategier som används av aktivister och andra aktörer. Dagmar Kase utgår från exempel i sina egna kreativa projekt och inbjuder publiken att reflektera och diskutera tillsammans med henne.

Under dagen: Pågående performance med Elias Björn i källaren

17.00 Huset stänger

Söndag 9 november 
Gender Heart Workshop-dag
12.00 – 15.00 Un/Belongings – Workshop med Dagmar Kase, estländsk konstnär, filosof och feministisk aktivist
Varje stund på dagen berättar vi, eller får berättat historier. Att berätta historier sätter in våra erfarenheter i ett sammanhang, i en övergripande personlig berättelse. De berättelser vi hör och ser skapar och uttrycker vem vi är. Vi tar in olika berättelser och gör dem till våra egna, och formar vår världbild därefter. Omedvetet förändras också våra personligheter på det sättet. Vilka identiteter är (oerhört) viktiga för sig? Vilka berättelser berättar du för andra? Vilka berättelser skulle du vilja berätta? Vilka människor och vilka grupper till hör de priviligierade/de icke priviligierade? Var berättas det? Hur lyssnar vi? Varför ska vi lyssna? Under workshopen arbetar vi med muntligt, skriftligt och visuellt berättande som ett bra sätt att dela med oss av möjligheter, idéer, lösningar osv. Dagmar Kase använder sig av exempel från sina egna kreativa projekt och hittar metoder för att få sig själv och deltagarna att ställa viktiga frågor.
15.00 – 15.30 mat-/fika-paus
15.30 – 18.30 Kropp och tanke_ uttryck dig själv (body and mind_ perform yourself )Performanceworkshop med Klaudia Stoll

Klaudia deltar i utställningen med videoverket “Glitzer Fat”. Hon bor och arbetar i Saarbrücken och Berlin. Klaudia Stoll arbetar med performance, video, installationer, teckning och fotografi. I sina verk skapar hon en dialog mellan den verkliga kroppens medvetenhet och den virtuella verklighet som skapas i media. I sina samarbeten med Jacqueline Wachall ikläder hon sig ofta roller och undersöker genusnormer, populärkultur och identitet.
Denna performanceworkshop släpper fram din kreativa potential att röra dig och känna dig fri i rummet. Det blir tre timmar av dans, lek och experiment. Rörelseimprovisationer, taktila och kroppsliga övningar hjälper till att öka medvetenheten och väcka våra lekfulla kroppar och sinnen. Vi kommer att arbeta i par, individuellt och i grupp. Med humor, glädje och passion kring övningarna skapar Klaudia Stoll en positiv atmosfär som hjälper till att stärka förmågan och självkänslan hos deltagarna.

Ta på dig sportiga, bekväma kläder för att lätt kunna röra på dig. Observera att detta inte är nån sport-workshop! Den är öppen för alla, du kan röra dig och uttrycka dig hur du vill.

Vill du vara med på workshop-dagen? Maila info@gallerisyster.se.

Lördag 15 november 
VARANDRA I ANDRA Ett heldagsseminarium. Kl 12.00 – 15.30
Inom ramen för den av Galleri Syster kurerade Gender Heart på Havremagasinet i Boden, ges ett heldagsseminarium ägnat kritiken av Människan och Mannen som skapelsens mitt. I tre infallsrika föreläsningar kommer författarna och forskarna Camilla Flodin, Lisa Gålmark och Helena Pedersen, ge ingångar och uttryck mot vilka vi ytterligare hoppas kunna bredda och inspirera till feministisk kritik som konstnärlig praktik utöver den antropocentriska normen. Förhoppningen är att både berika utställningen i stort som det att ytterligare problematisera etablerade föreställningar rörande makt, representation och genus.Föreläsningarna är öppna för allmänheten och utgör en härlig heldag i naturbehärskningens, djurätandets och konstens paradoxala tecken!
Camilla Flodin föreläser med utgångspunkt i sin avhandling Att uttrycka det undanträngda om Teodor W. Adornos syn på konsten som möjligt uttryck för försoning mellan människa och naturen.
Lisa Gålmark föreläser bl.a. med utgångspunkt i sin bok Skönheter och Odjur om normer, normalitet och makt i förhållandet mellan människor och djur med exempel från massmedia, konst, film och skönlitteratur.
Helen Pedersen föreläser, med utgångspunkt i bl.a. sin text Art, artistic research and the animal question om djurs representation i samtida konst och ger en ingång till det posthumanistiska forskningsfältet.
Koordinator: David Vikgren

Lördag 15:e – söndag 16:e november kl 15-19
Workshophelg med Elias Björn (gratis och öppen för ungdomar 13 -23 år, anmälan till info@gallerisyster.se)
Hur ser manskroppen ut? Vilka ideal har vi och hur påverkar den vår syn på våra egna kroppar, män som kvinnor?
Under workshopen kommer deltagarna att få medverka i skapadet av Elias Björns konstverk. Verket (en 12 meter lång mansfigur, som byggs i trä)utvecklas under utställningsperioden och växer, bokstavligt talat genom att besökarna tillsammans skapar och formar verket. Elias Björn vill på detta sättet poängtera det kollektiva arbetet som den skapande kraften, som inte är förutbestämd och som sker i stunden, mellan människor, genom aktiva beslut. I detta verket vill han specifikt undersöka utformandet av maskulinitetet och hur den formas i relation till manskroppen och hur vi ser på den. Under workshopen kommer vi att bygga tillsammans. Såga, spika, skruva och analysera.

Lördag 13 december kl 13-15:
Anders Jansson från Museum Anna Nordlander föreläser om samlingen och specifikt de konstnärer vi visar i Gender Heart: Elsa Barnekow och Ida Thoresen. Både Elsa Barnekow och Ida Thoresen var med i Föreningen Svenska Konstnärinnor, en konstnärsgrupp som bildades 1910 då man slog sig samman för att stödja kvinnliga konstnärer och skapa utställningsmöjligheter.
Ida Thoresen (1863-1937) var en skulptör och arbetade ofta med byster och porträtt. I Genderheart kommer vi att få se skulpturer och förlagor i olika material.
Elsa Barnekow  (1847-1942) målade och tecknade, mestadels porträtt. I Genderheart får vi se hennes porträtt av Ida i olja.
Museum Anna Norlander finns i Skellefteå. Museet ställer normkritiska frågor om kön, identitet och genus. Med konsten som verktyg vill vi ställa frågan: Vem får vara människa på vems villkor?