2013

6/12 – 11/1 Catti Brandelius Livet som teater
Det har genom åren varit Catti Brandelius signatur som konstnär att uppträda i olika mer eller mindre klichéfyllda alias och vrida upp dessa alter egon ett par varv. Som Miss Universum – en allsmäktig skönhetsdrottning. Som kunskapssprängda läraren Profesora – ett helt feministuppror.
Catti Brandelius utställning på Galleri Syster heter ”Livet som teater” och handlar om kärlek, kamratskap och ensamhet. Vilka förklädnader väljer vi för att passa ihop, för att sticka ut? Ett antal tablåer från livets scen visas upp. Både dokumentärt och iscensatt, både i textil och fotografi.
Under vernissagen var det också musikperformance med Catti Brandelius och Magnus Svensson.

29/11 kl. 19 – 21 8 bitars barndom (till – 3/12)

Lillasysterutställning med samtal på Galleri Syster
Två Lillasystrar, Fabian Linna och Anton Paulsson Nöjd, arbetar med en egen utställning och arrangerar och bygger upp 8 bitars barndom på Galleri Syster.

3/12 kl. 18 – 20 Sveriges kvinnolobby: mangel och infoträff

i samarbete med Sveriges Kvinnolobby och Teater Scratch
Vänner i kampen för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle!
I höst är det dags att vi samlar ihop oss och mobiliserar våra organisationer och nätverk inför Nordiskt Forum Malmö 2014 -New Action on Women’s Rights. Minst 15000 deltagare i Malmö, ett fullt program med tankar och action.
Välkommen på infoträff och mingel för att mobilisera Luleå att ta plats i Malmö. Kom och mingla och informeras om Nordiskt Forum, kom med idéer till huvudprogram, kulturprogram och talare. Nätverka och diskutera! Alla är

BOKSLÄPP OCH KOLLEKTIVFRAMFÖRANDE 26/10 KL 13-16

Galleri Syster/Teater Scratch var värd för release av David Vikgrens bok Skogen Malmen Vattenkraften. I detta nya ordarbete utgör den norrbottniska basnäringens grundfundament de organiserade elementen i en likaledes skulptural och pulserande trollformel som en skriftteknologisk och matematisk materialutmattning.
Tillsammans med 17 medverkande kommer författaren, dagen till ära, att stämma upp i ett platsspecifikt kollektivframförande.
Bokförsäljning, fika och gemenskap finnes!
Ett samarbete mellan Galleri Syster, Teater Scratch och Black Island Books

HEMBESÖK Onsdag 16/10 kl 19 – 21
Tre utflyttade konstnärer från Norrbotten kommer hem och hälsar på med varsitt performance.
Eva Törmä är en utflyttad Pajalabo som numera är bosatt i Göteborg. Hon är utbildad performancekonstnär vid Sverigefinska Folkhögskolan i Haparanda och har många år bakom sig i teatern och konstens värld. Idag är Eva student vid Institutionen för Globala Studier i Göteborg, där Afrika är huvudämnet. Under HEMBESÖK visar hon ”Forgive me” som tar avstamp i hennes studier.
Natalie Avigdor studerar på konstakademin Bezalel i Jerusalem. Hon har sina rötter i Sävast och har studerat på estet-linjen på Luleå Gymnasieskola. Under HEMSBEÖK genomför Natalie verket ”Ashes” som handlar om renessance – om fågeln Fenix som reser sig från askan. Performancet har tidigare visats i Sarajevo samt i Ceasaria i Israel.
Heidi Edström alias [Ingentinget] är född och uppvuxen i Luleå men bor numera i Stockholm där hon verkar som frilansande konstnär. Heidi har de senaste tre åren har arbetat på en serie verk där inspirationen har sprungit ur begreppet ”knöl” och under HEMBESÖK visar hon verket ”cumbersome dough” som ingår i serien.
Med stöd av Bodens Kommun, Pajala Kommun, Luleå Kommun och Norrbottens Läns Landsting.

http://painperformance.com/hembesok/
https://www.facebook.com/events/1407759042779489/?ref=br_tf

Genusnyfiken gestaltning en workshop med Liv Elf Karlén 10 oktober

I en teaterhändelse berättar vi alltid om kön, men är vi alltid säkra på hur? Normerna för hur vi ser på kön, etnicitet, sexualitet och funktion formar alltid vårt berättande och våra arbetssätt. Reproducerar vi gamla föreställningar eller gör vi medvetna val?

Genusnyfiken gestaltning är en workshop för er som är intresserade av att tillgodose er fler uttryck, bredda era register och utöka era valmöjligheter på scenen. Kursen innebär en kunskapsfördjupning kring hur sociala mekanismer och samhälleliga maktstrukturer påverkar vår scenframställning.
Deltagarna ges verktyg för att ta sig till oväntade platser i scenerier, karaktärsarbete och textanalys.

Liv Elf Karlén jobbar som regissör, dramatiker och är konstnärlig ledare för Teater Lacrimosa.Hon har sedan 2008 undervisat i Genusnyfiken Gestaltning på institutioner, fria grupper och teaterutbildningar i Sverige och Finland (t.ex.på Sveriges teaterhögskolor, STDH (Dramatiska institutet), Teaterhögskolan i Helsingfors, Teaterförbundet samt flera länsteatrar).

Nina Bondeson “Om konstens nödvändighet” 20 September – 11 oktober

På Galleri Syster visar Nina Bondeson utställningen “Om konstens nödvändighet”. Den berör hur konstens situation och villkor speglar det samhälle vi bygger. På vilket sätt kan konsten vara ett instrument för att utveckla och fördjupa demokrati?

”Genom att vara så bra konstnär som jag kan, vill jag bidra till ett samhälle som vill vara ett samhälle för människorna. Inte genom att göra en viss sorts bilder och gestaltningar, utan genom att försöka fördjupa mig i och förmedla vår vår mänskliga förmåga att ställa både enkla och obesvarade frågor”
Nina Bondeson bor och verkar i Göteborg, där har hon också arbetat som adjungerad professor i konst med textil inriktning vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk. Nina säger själv att hon är en berättande konstnär och hon berättar i bilder i varierande tekniker och material.
www.ramverk.se/vardagsbilder/nina
http://www.begreppsverkstan.se/_sidor/adoption.html

Genusfotografen 16 september

Tomas Gunnarsson, mer känd som Genusfotografen, är en genusutbildad fotograf och journalist som bloggar och föreläser om genusmedvetet foto och normkritisk bildanalys. Han visar både skräckexempel och normbrytande förebilder ur media och reklam och pratar om hur ”femininitet”, ”maskulinitet” – och oftast ingenting däremellan – skapas i bilder.

Tomas är känd bland annat för utställningen ”Stötta manligt företagande”, där han avbildade manliga företagare i stereotypt kvinnliga poser. Tomas själv menar att genusfotografer är vi allihop. Det är svårt att inte fånga genus på bild. Tomas säger att samhället har gott om bilder av hur könsrollerna ”ska” spelas. Bilder som begränsar. Men han menar att vi kan skapa nya regler. Vi är mer formbara och föränderliga än vi tror. Att visa att det är möjligt ser Tomas som sin främsta uppgift som genusfotograf. Att kittla fantasin.

Ett samarrangemang av: Norrbottens läns landsting, Division Kultur och Utbildning i samverkan med Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Priorum/Winnet Norrbotten, Teater Scratch och Galleri syster.

Astrid Göransson Nästan som en i familjen 3 – 24 maj
I sitt konstnärskap arbetar Astrid Göranson med vitt skilda tekniker. Utgångspunkten är alltid människan, hon själv eller andra: ”Jag letar efter ett enkelt och direkt tilltal, lekfullt, men med ett politiskt allvar i rösten. För mig handlar konst om fantasi, att visa att det finns en annan möjlighet, bortom och bakom det man redan känner till. Att göra det omöjliga möjligt.”
Den flerfaldigt belönade filmen …nästan som en i familjen är utgångspunkt för utställningen med samma namn på Galleri Syster. Filmen är ett projekt som grundar sig på brev från Astrids mamma Ann-Heléne, då hon 19 år gammal åkte från gården på Bjärehalvön i Skåne till Stockholm för att praktisera i ett stadshushåll. I breven till sin syster beskriver hon ett Stockholm på 1930-talet, sitt arbete hos operasångarfamiljen Stiebel och hur hon blir varse klasskillnader för första gången. När Astrid hittar dessa brev beslutar hon sig för att gestalta dom konstnärligt. Det blir en kolteckningsanimation där varje sekund består av 8 kolteckningar i naturlig storlek. Det tar Astrid ett år och 5000 bilder att färdigställa den 10 minuter långa filmen om sin mamma. Karin Blom, kompositör, har gjort ljud och musik till filmen. Filmen har tillkommit med stöd från Sveriges Bildkonstnärsfond.
www.astridgoransson.se

Lisa Vipola Äkta Sameslöjd 16 mars – 4 april

Lisa Vipola är född och uppvuxen i Jukkasjärvi i norra Lappland med en samisk omgivning. Det är den romantiserade beskrivningen av den samiska kulturen som intresserar henne, och där hon riktar sig i sitt arbete. Hon vill förstärka bilden av Samen som exotisk naturmänniska, som kan ingå i den post-koloniala bilden av den samiska kulturen. Hennes arbete innefattar dokumentär video, performance och olika samiska hantverkstekniker, där hennes strävan ligger i att bli Same. På Galleri Syster visar Vipola bland annat verkserien ´Lávka`(2013), där konstnären knyter an till den samiska slöjden(Sámi Duodji) som ett identitetsstärkande arbete. (Foto: Lotta Viippola)
www.lisavipola.se

Hanna Kanto ”The unknown land” på Supermarket Artfair Stockholm, 15-17 februari

Min forskning är baserad på interaktionen mellan Lappland och mitt konstnärliga arbete. Jag tar fram och öppnar Lapplands aspekt genom deltagande i det vardagliga levnadssättet och försörjningsmöjligheterna, som är en del av mitt arbete. Jag fascineras av renskötseln och dess starka förhållande med naturen. Livet i Lappland illustrerar konflikterna mellan det moderna livet och gamla traditioner. För mig är Lappland en avlägsen och speciell verklighet med dess öppna och omfattande landskap, och melankoliska atmosfär. Mitt arbete består av målning och byggande av installationer. Materialet för installationerna är för det mesta samlade från fjällen och ren slakt.

My research is based on the interaction of North and my artistical work. I open the Nordic aspect through participation of everyday life and supporting livelyhoods is part of my work. I am fascinated by the authenticity of the reindeer herding and it´s strong relationship with the nature. Life in the North also clearly illustrates the conflicts of modern life and old traditions. I feel Lapland like a distant and special reality with it´s open and extensive landscape and melancholic atmosphere. My work includes painting and building installations. Materials for installations are mainly collected from the hills and reindeer butchery. www.hannakanto.se

 

Helen Haskakis visade också konst i vår monter under Supermarket Artfair, hon är medlem i Galleri Lillasyster.