Vi är

The Sisters
Galleri Syster är ett konstnärsdrivet galleri i Luleå. Vi är en mötesplats
för samtida konst och ett rum för samtal och diskussion. Vår verksamhet
vilar på feministisk grund och vi vill göra skillnad genom att utforska, utmana
och omkonstruera. Vi har ett utställningsrum i Luleå, men vi verkar också i olika samarbeten och på andra scener.
Galleri Syster drivs av konstnärerna Anja Örn, Sara Edström och
skribenten Therese Engström.
(foto: Ebba Billström)