Kvinnlig Kulturbaserad Historieskrivning i Norr

Galleri Syster sjösätter projektet Kvinnlig Kulturbaserad Historieskrivning i Norr med stöd av Region Norrbotten och Statens Kulturråd.

Det är allmänt känt att kvinnors historia är blygsamt bevarad och nedtecknad. Museer försöker mildra skadan och retroaktivt söka kunskap om t ex kvinnor i konsthistorien. Men det fattas fortfarande många berättelser och även den nära historien blir märkbart tunn och endimensionell.

Vi blickar inte bara samtid och framtid. Vi vänder blicken till platsen där vi står och vad som har varit.

Galleri Syster kommer att söka upp och kontakta kvinnor som levt och verkat i Norra Sverige, främst i Luleå, som varit aktiva i sin samtid, drivit kamper och på olika sätt tvingat fram en utveckling. Vi vet att dom finns, vi vet en del om vad dom representerat och gjort, men vi inser att vi vet alldeles för lite. Vilket är vårt arv? Vad har vi som feministiskt galleri, kvinnliga konstnärer, aktiva samhällsmedborgare att förvalta? Var finns deras historia beskriven, och varför är den inte vår kunskap?

Galleri Syster kan med sin plats i samtidskonsten skapa ett projekt där vi undersöker frågan och utvecklar frågeställningen. Vi vill med vår feministiska blick skapa möjligheter till nya utblickar, nya referenspunkter och nya gemensamma erfarenheter. Vi vill skapa konst för samtiden för framtiden. Vi vill vara delaktiga i att skriva vår egen historia.

Vi uppfattade ett hål i vårt eget kunskapsbygge och längtar efter att reparera skadan. Vi vill lära oss om de starka kvinnor som varit här på platsen före oss, i nutidshistorien, och vi vill på något sätt skriva den. Vi vill utveckla oss tillsammans. Vi vill vara med och skapa den samtida historieskrivningen, men också det som var innan, den vi ärvt, men inte riktigt kan uttala.

De kunskapsluckor vi ser i glappet mellan Galleri Syster och våra feministiska föregångare i Norrbotten vill vi inte återupprepa mellan oss själva och Galleri Systers ungdomsavdelning Lillasyster. Vi vill genom projektet ta en aktiv roll kring historieskrivningen om oss själva; vi vill att våra kamper och vår kunskap förs vidare, sätts in i sitt sammanhang. Vi gör det genom att se till att vår verksamhet nedtecknas, arkiveras och synliggörs för andra. Lillasystergruppen är en viktig part i processen, där de genom det förflutna ser nutiden och sig själva tydligare, och får hjälp att formulera hur de vill forma framtiden.

Projektet består av att vi bjuder in kvinnor som är och varit aktiva på den Norrbottniska kulturscenen, som på olika sätt har tittat på, beskrivit och utvecklat sin samtid på den här platsen. Vi tar del av deras historier, hur deras tillvaro såg ut, vilka kamper de förde.

Vi får många trådar att nysta i, och vi får en bild och börjar se sammanhang där trådarna leder in i vår samtid. Det blir en form av inventering och startpunkt för projektet att vi bjuder in dessa kvinnor till en serie möten som fokuserar på erfarenhetsutbyte.

I slutet av 2019 resulterar arbetet i en publik kväll på Galleri Syster där vi delar med oss av våra berättelser på olika vis. Under projektet nedtecknas berättelser och samlas in information både till Norrbottens Arkiv och till en publikation vi kommer att ge ut under 2020.

Så här skriver Matilda Eriksson och Karin Tjernström, Norrbottens museum:
Norrbottens museum ser fram emot att bistå projektet Kvinnlig Kulturbaserad Historieskrivning i Norr med kunskap i form av arkivmaterial, konst- och föremålssamlingar. Museet kommer också att följa och dokumentera de möten och sammankomster som projektet arrangerar i syfte att inhämta kunskap om historien. Dokumentationen finns sedan kvar i museets arkiv och kan bli viktiga pusselbitar både gällande vår tid och historiskt för framtida forskare. Projektet kommer att ha betydelse för innehållet i museets verksamhet under 2020 och framför allt 2021, då det planeras för att uppmärksamma Luleå, Piteå och Torneås 400-åriga historia som städer. Med hjälp av projektet Kvinnlig Kulturbaserad Historieskrivning i Norr kan museet berätta om de kvinnor som byggt och verkat i Norrbotten.

Projektledare: Marianne Söderberg
Kontakt: kkhinorr@gmail.com