Open Call: SamArtBete

Open Call SamArtBete
Galleri Syster utlyser tre samarbetsprojekt för konstnärlig produktion.

Norra Sverige behöver mer konst och kultur för att vara en relevant plats att bo och verka på. Norra Sverige behöver fler konstnärer och fler sätt för dess konstnärer att nå ut på den nationella och internationella konstscenen.

Det pågår saker i norr, konsten hittar nya rum och nya samarbeten. Konsten i norra Sverige befinner sig i en spännande utvecklingsfas just nu. Vi som lever och verkar här upplever att vi nu är med i ett nationellt och internationellt konstklimat, en samtidskonstscen som också intresserar sig för frågor och platser utanför traditionella centra.

Vi har insett att det bästa sättet att göra skillnad är att jobba med konsten i fokus, att använda konsten som vårt språk och vår arena. Därför vill vi nu i detta projekt skapa förutsättningar för högkvalitativa konstprojekt.

Villkor:
Du som konstnär verksam i Norr- eller Västerbotten kan ansöka om att göra ett konstprojekt tillsammans med en annan konstnär (den andra parten kan vara verksam var som helst i världen).

Projektet ska redovisas i någon form på Galleri Syster innan projekttidens slut. Det kan ske genom en utställning, en publik föreläsning om den konstnärliga processen, en publikation eller på annat sätt som vi kommer överens om under projekttidens gång. Det kan också komma att även redovisas på annan plats, beroende på projektets utformning.

De båda konstnärerna i varje projekt erhåller ett stipendium om 50 000 kr/ person plus utställningsersättning eller motsvarande om 8 000 kr/person (inkl moms).

Galleri Syster bekostar resor och uppehälle samt en mindre summa för produktionskostnad. Summorna varierar beroende på vilken konstnär du väljer att samarbeta med och hur ert projekt ser ut. Efter att ert projekt blivit utvalt gör vi upp en detaljerad budget i samverkan med er.

Under SamArtBetet vill vi att ni gästpostar på Galleri Syster instagram.

Efter projektets slut inkommer du med en kort sammanfattning i text och bild för Galleri Systers redovisning.

Ansökan:
Skicka in en kort projektbeskrivning och presentation av dig själv plus den konstnär du vill samarbeta med.

Namn:
Adress:
Tel:
Mail:
Hemsida:
(Har du ingen hemsida vill vi att du skickar tre bilder på representativa verk du gjort)
Bio: (max halv A4)
Samarbetsidé: Varför ni två vill samarbeta, vad är det ni vill utforska tillsammans? (max en A4)

Ansökan mejlas till: info@gallerisyster.se ange ”SamArtBete ansökan” i ämnesraden

Tidsplan:
Sista ansökningsdag: 30 juni
Besked om projektet beviljats: 7 juli
Projektstart: 7 juli
Projektredovisning: hösten 2020 (datum för publik redovisning sätts vid projektstart)
Projektslut: 31 dec 2020

Projektet SamArtBete är en del av ett större projekt som Galleri Syster driver tack vare stöd från Postkodstiftelsen.