Konstcafé

Under våren 2016 har Galleri Syster ett samarbete med Resurscentrum för konst i Norrbotten. En gång i månaden ordnar vi Konstcafé i Norr på Galleri Syster, Sandviksgatan 18A, Luleå. Vi bjuder på tilltugg och det är alltid fri entré.

__________________________________________________________________________

30/5 kl.19 Anna Kinbom, Osäkerhetsprincipen Stockholm2
Sedan 2013 har Sonia Hedstrand, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren samarbetat kring konst- och eventproduktion. Detta har tagit sig i uttryck i att de har assisterat varandra vid produktion av konstverk, vissa egna och vissa som är samarbeten, de har också gjort endags-event där de visat performances och videos av dem själva tillsammans med andra konstnärer, i Stockholm, Bryssel, Amsterdam, Helsingfors och Wien. 2015 gjorde de sin första utställning tillsammans: Den konstnärliga reseberättelsen på Galleri GoCart i Visby. De tre konstnärerna möttes på Kungl. Konsthögskolan där de alla är utbildade. Med ett gemensamt intresse för nomadisk konstpraktik och alternativa konstscener har de fortsatt sitt samarbete och ingår dessutom i konstkollektivet 0s+1s tillsammans med Choterina Freer och Jenna Collins från England.
www.osakerhetsprincipen.se

__________________________________________________________________________

11/5 kl.18-20 Jenny Nordmark Jenny Nordmark urSprängsten
Nationalälven och Sprängsten
Konstnären och arkitekten Jenny Nordmark berättar om sin verktrilogi ”Skogen Älven Malmen” som belyser utvinningen av Norrlands naturresurser historiskt och idag. Jenny Nordmark är aktuell med utställning på Konsthallen i Luleå i Juni 2016.
http://www.jennynordmark.se/

Detta konstcafé är en del av Konst i Arbete, en filmvisnings och föreläsningsvecka i Luleå arrangerad av Sveriges Konstföreningar. Veckan belyser frågor kring arbete och konst. Om arbetslivets skiften och tranformationer i Sverige och Norrbotten, och hur dessa har påverkat konsten.

__________________________________________________________________________
 4/4    Rebecka Bebben Andersson & IMA READ

Skärmavbild 2016-03-22 kl. 22.55.22

Denna afton har vi dubbla föreläsningar. Först ut är Luleå Kommuns ateljéstipendiat Rebecka Bebben Andersson. Sedan konstnärskollektivet ”IMA READ” från Tromsö som berättar om sina spännande projekt. Ni kan läsa mer om föreläsningarna nedan.

Welcome to Art Café at Galleri Syster 4/4 kl.19.
This evening we have double lectures. First up is Luleå Municipality’s artstudio scholarship Rebecka Bebben Andersson. Then it is an artist collective from Tromsø. Parts of the lectures will be held in English. The Art Café is produced together with the Resource Centre for the Arts. There is free admission and we offer snacks.

Rebecka Bebben Andersson f. 1984 i Linköping. Hon bor och arbetar i Stockholm. Hon är Luleå kommuns ateljéstipendiat och är utbildad på Kungliga konsthögskolan, KTH arkitektur och Operahögskolan scenografi. Hon arbetar med olika medier såsom offentlig konst, installation, video, text, kollage, måleri, teckning och skulptur. Rebecka presenteras på konstcaféet av Hans Sundvall, chef på Luleå Konsthall.

Rebecka Bebben Andersson b. 1984 in Linköping, lives and works in Stockholm. She received Luleå’s studio scholarship 2015-16. She studied at the Royal Institute of Art, KTH Architecture and University College of Opera stage design. She works with different media such as public art, installation, video, text, collage, painting, drawing and sculpture. Rebecka is introduced at the art café by Hans Sundvall, head of Luleå Art Hall.

”IMA READ” är ett internationellt kollektiv baserat i norra Norge, etablerat genom behovet av meningsfull kontakt med kritiska diskurser intersektionell feminism, queerness och anti-förtryck, i norr. ”IMA READ” syftar till att underlätta dialogen med allmänheten genom att organisera tematiska program, publikationer och evenemang till en kollektiv utbildning om utanförskap.

‘IMA READ’ is an international collective based in Northern Norway, established through the need for meaningful engagement with critical discourses of intersectional feminism, queerness and anti-oppression, in the north. “IMA READ” aims to facilitate dialogue with a public through the organisation of thematic programmes, publications and events towards a collective education on the politics of othering.

_______________________________________________________

29/2 kl.19 Den Kollektiva Hjärnan: Etta Säfve & Carl-Oscar Sjögren & Eric Sjögren
konstcafé

Den Kollektiva Hjärnan Detta konstcafé kommer bli späckat och går under temat Den Kollektiva Hjärnan som är ett nytt nätverk för självorganiserade konstgrupper från hela Sverige. Galleri Syster kommer att informera om nätverket som under februari har nätverksträff i Luleå. Sedan har vi bjudit in tre föreläsare från två andra konstgrupper som också ingår i nätverket: Etta Säfve är konstnär och med i konstnärsdrivna plattformen Gylleboverket. Carl-Oscar Sjögren & Eric Sjögren är med i The non existens Center, de äger och driver kulturverksamhet i Ställbergs Gruva. De är initiativtagare och konstnärliga ledare

Etta Säfve är konstnär, uppvuxen i Luleå.
Utbildad på Rietveld Akademien i Amsterdam, Holland, där hon bodde under 15 år innan hon sedan flyttade till Skåne där hon numera är bosatt.
Etta är en av de konstnärer som driver Gylleboverket, en konstnärsdriven plattform för samtida konst, film och kultur belägen på en f.d byggåtervinning på Österlen i Skåne.Etta arbetar i flera medier- teckning, text, film, objekt och installationer. Hon har under de senaste åren arbetat parallellt med egna konstprojekt och samarbetsprojekt med konstnärerna Elin Maria Johansson och Jona Elfdahl. I sin konst intresserar Etta sig mycket för människans relation till naturen, till tid, förgänglighet och längtan efter tillhörighet. Etta kommer att prata om sin konst och berätta om Gylleboverkets verksamhet.

Carl-Oscar Sjögren & Eric Sjögren är med i The non existens Center som äger Ställbergs Gruva. De berättar om deras spännande verksamhet som de har i en unik konstmiljö. Scen- och konstgruppen The non existent Center driver och äger Ställbergs Gruva, en ny arena för konst och tanke i den lilla kommunen Ljusnarsberg i Bergslagen. Basen för internationella konstnärsresidens, festivaler och egna produktioner är ett 28 meter högt gruvtorn i Ställberg. Arenan fungerar som en interdisciplinär gestaltande samhällsundersökning i avfolkningsbygd, där den kritiska relationen mellan stad och land, tillflykt och flykt spelar centrala roller. Frågor ställs: Vilken potential har en utvidgad tanke om konst som ett socialt politiskt skeende? Och hur förhåller sig geografi och identitet till detta skeende? Kan en liten, s.k. döende, kommuns situation göra att vi lär känna konsekvenserna av den globala nyliberalismen och dagens svenska välfärdspolitik bättre? Arenan söker ett politiskt och konstnärligt handlingsutrymme för att agera i dessa frågor och föreslå nya alternativ.

__________________________________________________________________________

3/2 kl.19 Mariangela Mendez
mariangela mendez
Galleri Syster & Resurscentrum för konst arrangerar fem konstcaféer under våren. Denna afton möter vi Mariangela Mendez, curator för samtida konst från Colombia. Ni kan läsa mer om Mariangela & kvällen nedan. Föreläsningen är på engelska.
Vi bjuder på fika.

Mariangela Mendez är curator för samtida konst från Colombia , doktorand i filosofi, konst och kritiskt tänkande på European Graduate School i Schweiz , och professor i konstavdelningen vid Universidad de los Andes i Bogotá . Hon curerat många utställningar i Colombia och utomlands, och alldeles nyligen publicerade hon sin bok : Seduction : Extrem realism under 70-talet i Colombia .

Curera utanför centrum
Genom hennes curatoriella praktik kommer samtalet att utforska utställningar som termometrar i vår tid, som ett medium för kommunikation och som sikt- plattformar där det är möjligt att reflektera över verkligheten, kanske inte bara reflektera, men också påverka verkligheten genom att hjälpa oberoende röster samlas och därmed bredda den kulturella kontexten vid avskiljning från officiella berättelser och konsensus .

Mariangela Mendez is a curator of contemporary art from Colombia, PhD candidate in Philosophy, Arts and Critical Thought at the European Graduate School in Switzerland, and professor of the Art Department at Universidad de los Andes in Bogotá. She has curated many exhibitions in Colombia and abroad, and just recently published her book: Seduction: Extreme realism in the 70’s decade in Colombia.

Curating off the center
Through her curatorial practice, the talk will explore exhibitions as thermometers of our time, as a medium of communication and as visibility platforms from where is possible to reflect upon reality. Perhaps not only reflect, but also affect reality by helping independent voices gather and thus, broadening the cultural context when separating from official narratives and consensus.