Kommande

12-21 april Galleri Syster ställer ut på Galleri Hilbertraum i Berlin
Hamnskifte II
Vi i Galleri Syster är yrkesverksamma kvinnliga medelålders självlärda konstnärer. Vi driver en feministisk, självorganiserad konstverksamhet i Norrbotten. Om vi tidigare kände oss som i periferin så känner vi oss nu som mitt i en ostoppbar kraft.

Vi inspireras och stärks av konstnärer som arbetar kollektivt, som skapar sina egna förutsättningar för att skapa, leva och utvecklas. Med det här utbytet mellan Hilbertraum och Syster vill vi stötta varandra och ge varandra utrymme att verka som konstnärer i ett bredare perspektiv.

Deltagande konstnärer:
Anja Örn, Therese Engström, Sara Edström, Angelica Ruffier, Lena Ylipää, Gerd Aurell, Nathalie Tafelmacher-Magnat, Tobias Sternberg och Kuno Ebert.

 

Landscape Takeover
17 maj – 8 juni
Lena Stenberg & Mia Rogersdotter 

Galleri Syster har fokus på landskapet och startar i och med denna utställningen ett nytt tematiskt spår i och med vårt projekt Landscape Takeover. Under den rubriken kommer vi att nyfiket titta på konst skapad av kvinnor som tolkar och beskriver landskapet. Vi kommer att sätta samman utställningar och bjuda in till samtal på temat i vårt gallerirum.

Vi är glada att visa Lena Stenberg och Mia Rogersdotter på Galleri Syster.

Lena Stenberg visar målningar från skisser som hon gör på sina fjällturer. Stenberg berättar i bilderna historier som hon hört och för in perspektiv om religon och myter. Hon beskriver miljöförstöringen och hur ingrepp i naturen förändrar och förstör miljöer och heliga plaser. Människors och djurs närvaro representerar ett kulturlandskap där folk levt och verkat länge.

Mia Rogersdotter visar ett fotografiskt orienterat arbete där hon följt Luleälven från fjäll till hav. Hon undersöker landskapet där vattenkraftens konsekvenser går hand i hand med de storslagna vyerna av berg och urskog som ännu finns kvar i älvdalen. Rogersdotters arbete balanserar mellan det dokumentära och det konstnärliga – det är en undersökning av en naturresurs, ett geografiskt område samt ett nedslag historiskt i hur älvdalen ser ut idag.

I projektet Landscape Takeover undersöker vi tendenser och följer upp spåren i landskapet. Den traditionellt manliga utblicken ersätts av kvinnor. Vi ser att kvinnor tar ett helt nytt grepp om landskapet och omvandlar ett traditionellt landskapsmåleri till nya tolkningar av det norra landskapet. Detta måste vi så klart undersöka noga. Vi undrar varför, hur och vad det bytet av kön på utblicken gör med bilden av landskapet. I landskapet öppnar sig ett nytt diskussionsrum.

En kolonial aspekt är ett exploateringslikt förhållningssätt till naturen och resurserna både på nationell och internationell nivå. I historien har männen ofta ägt frågan om resurserna och om utvinningen. Nästan uteslutande har männen ägt avbildningen. Det har resulterat i en historieskrivning över manliga territoriella erövringar, utvinningar av naturresurser, industriella utvecklingsfaser. Det är männen som har ritat om kartorna, döpt om landskapen.

När nu kvinnor tolkar samma landskap ställs andra frågor. Landskapet har blivit en diskussionsplattform för frågor som exploatering, kolonialism, territoriella förflyttningar, maktrelationer, övergrepp på natur och människor.

 

Syster på Facebook        Syster på Instagram