Kommande

Galleri Syster arbetar med tre projekt under 2019:

-SamArtBete 
Norra Sverige behöver mer konst och kultur för att vara en relevant plats att bo och verka på. Norra Sverige behöver fler konstnärer och fler sätt för dess konstnärer att nå ut på den nationella och internationella konstscenen.

Vi har insett att det bästa sättet att göra skillnad är att jobba med konsten i fokus, att använda konsten som vårt språk och vår arena. Därför vill vi nu i detta projekt skapa förutsättningar för högkvalitativa konstprojekt.

Vi vill nu stå tryggt på den bas vi byggt upp och använda oss av de erfarenheter och kunskaper vi har för att lyfta konstlivet i norr och skapa fler tillfällen för konstnärer och blivande konstnärer att samarbeta lokalt, nationellt och internationellt.

-Kvinnlig Kulturbaserad Historieskrivning i Norr
Det är allmänt känt att kvinnors historia är blygsamt bevarad och nedtecknad. Museer försöker mildra skadan och retroaktivt söka kunskap om t ex kvinnor i konsthistorien. Men det fattas fortfarande många berättelser och även den nära historien blir märkbart tunn och endimensionell.
Vi blickar inte bara samtid och framtid. Vi vänder blicken till platsen där vi står och vad som har varit. Galleri Syster kommer att söka upp och kontakta kvinnor som levt och verkat i Norra Sverige, främst i Luleå, som varit aktiva i sin samtid, drivit kamper och på olika sätt tvingat fram en utveckling. Vi vet att dom finns, vi lite vet vad dom representerat och gjort, men vi inser att vi vet alldeles för lite. Vilket är vårt arv? Vad har vi som feministiskt galleri, kvinnliga konstnärer, aktiva samhällsmedborgare att förvalta? Var finns deras historia beskriven, och varför är den inte vår kunskap?

-Landscape Takeover
Vi undersöker tendenser och följer upp spåren i landskapet. Den traditionellt manliga utblicken ersätts i tysthet av kvinnor. Vi ser att kvinnor tar ett helt nytt grepp om landskapet och omvandlar ett traditionellt landskapsmåleri till nya tolkningar av det norra landskapet. Detta måste vi så klart undersöka noga. Vi undrar varför, hur och vad det bytet av kön på utblicken gör med bilden av landskapet. I landskapet öppnar sig ett nytt diskussionsrum.

Via landskapet väcks frågor som vi vill titta närmare på.

Vi tycker oss se tendenser om ett annat och nytt förhållningssätt till landskapet och gestaltningen av landskapet. Samtidskonsten pratar om utvinning, utnyttjande, miljö. Vi tycker oss se att det allt oftare är kvinnliga konstnärer som gestaltar, ställer frågor och problematiserar de industriella spåren och effekterna.

Projektet innehåller utställningar och konstsamtal mm.

 

Syster på Facebook        Syster på Instagram