2022

Tids nog
Sebastian Adolfsson

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är M4A5377-webb-1-1024x683.jpg

Utställningen Tids nog består av ljudkompositioner och textbaserade ljudverk. Verken presenteras som installationer i galleriets utställningsrum och utomhus i närområdet till Galleri Syster. Genom utställningen är lyssnandet i fokus. Fältinspelningar av stadsrummets ljud, markens akustik och isens rörelser blir till ljudlandskap i rummen. Olika röster rör sig genom utställningen tillsammans med dig som betraktare. Den försöker hitta orden och resonerar mot och med dig genom utställningen. Den viskar, skrattar och mumlar. Den berättar om en nyligen gången tid. Om minnet som skört och föränderligt. Beskriver och försvårar vad blicken ser.

Sebastian Adolfsson är en konstnär född 1994 i Bogota. Han tog sin kandidatexamen vid Umeå konsthögskola 2020 och bor och verkar i Umeå. Han arbetar främst med skulpturala uttryck och ljud-installationer där ord som plats, tid och minne ofta är viktiga. Verken utgår ofta ifrån kroppsminnet; ljuds drabbande inverkan och hur snabbt ljud kan flytta en mellan platser och tider. Hur våra kroppar skapar platser genom erfarenheter och hur de i sin tur formas av rum, arkitektur, hierarkier och värdesystem. Sebastian driver tillsammans med nio konstnärskollegor galleri Verkligheten i Umeå.

Inom Galleri Systers tema Frequency Takeover intresserar vi oss för processen när konstnärer rör sig från traditionell bildkonst mot mer performativa uttryck i gränslandet mellan ord, musik och kropp.

Midlife Crisis Pop Songs