2020

25 september – 10 oktober

På Galleri Lillasyster: Vania Panes Lundmark och Maria Olsson
På Galleri Syster: Judit Kristensen och Viktor Mattsson.

Galleri Systers projekt SamArtBete fokuserar på att skapa samarbeten och fokus ligger på ett ömsesidigt mentorskap, att utvecklas och lära av varandra för att nå längre och hitta nya vägar i sina konstnärskap. I projektet möjliggör vi sex stycken samarbetsprojekt för konstnärer från Norr- och Västerbotten.

Judit Kristensen och Viktor Mattsson
EN STUND I SOLEN

För ett år sedan tilldelades Viktor Mattsson och Judit Kristensen ett projektstipendium för att åka på vad som kortfattat skulle kunna beskrivas som en inspirationsresa i Norrland. Resultatet av projektet är måleriutställningen “En stund i solen” på Galleri Syster. Viktors målningar visar en ensam mans midsommarfirande, som börjar med en trevlig fest i skogen och slutar med att änglarna kommer. Judits målningar visar ett barn som släpper ut sina akvariefiskar respektive äter en prickigkorvmacka i en mörk norrländsk sjö. Utställningen skildrar glada stunder med mörker i horisonten, och den är inspirerad av hatkärleken till den del av Sverige där lyckliga eviga dagar följs av halvårslånga nätter.
www.viktormattsson.se
www.juditkristensen.se

Vania Panes Lundmark och Maria Olsson
MALMKROPPEN

Vania Panes Lundmark och Maria Olsson för en dialog om hem, förflyttningar, sorg, rotlöshet, naturen och det av människor konstruerade, mot bakgrund av gruvbrytningens konsekvenser i Kiruna. De använder performance för att fråga, förklara och försöka förstå. De vill lära känna det som pågår genom att låta kropparna utföra det: att bygga, gräva, flytta och riva tillsammans.
Facebook: Projektet Malmkroppen, Instagram: @malmkroppen.

Vania Panes Lundmark arbetar projektbaserat, med utgångspunkt i plats, sammanhang, idé eller material. Den röda tråden är processen, där beteenden och miljöer används som verktyg för att undersöka och synliggöra abstrakta inre tillstånd som hon inte direkt kan sätta ord på.

Maria Olsson jobbar ofta skulpturalt, men stannar sällan vid att skapa objekt. Hon behöver gå in i arbetet med hela kroppen, känna, röra mig och vara i det. Det är när alla kroppens nerver närvarar som konsten känns relevant för henne, och därför arbetar hon främst med performance. Maria intresserar sig för de frågeställningar kring tid, tyngd och rum som är inbyggda i performancekonsten.

Projektet SamArtBete drivs med stöd av Postkodstiftelsen

14 – 29 augusti Lisa Hannu & Finn Öhlund

Galleri Systers projekt SamArtBete fokuserar på att skapa samarbeten och fokus ligger på ett ömsesidigt mentorskap, att utvecklas och lära av varandra för att nå längre och hitta nya vägar i sina konstnärskap. I projektet möjliggör vi sex stycken samarbetsprojekt. Nu startar vi höstterminen med att presentera Lisa Hannu och Finn Öhlund, det första av tre samarbeten för unga konstnärer inom vår ungdomssatsning Lillasyster.

ATT UPPTÄCKA VÄXTERS BERÄTTANDE OCH SYMBOLIK
Vad kan vi finna i växters berättande och hur kan vi tolka dem och deras tillväxt symboliskt i digital bild och tryck?
Lisa och Finn arbetar utifrån växter. Går över ängarna, in i skogen och ut på myren, kommer i kontakt med växter att jobba med. De utgår från Hörntorpet som är deras gemensamma knytpunkt, beläget strax utanför Pajala. Där finns Lisas farmors och Finns mammas föräldrahem.

” I vårt SamArtbete har vi arbetat utforskande utifrån temat växter, vi har på den vägen kommit att intressera oss lite extra för kärnan och stjärnan. Vi redovisar arbeten kring dessa och andra förgreningar som samartbetet lett oss till på Galleri Lillasyster. 🙂 “

LISA HANNU har alltid dragits till att uttrycka sig i färg och form, men det var först när hon hösten 2016 började Konstlinjen år 1 på Sunderby folkhögskola som hon gavs utrymmet till att utforska detta. Nu arbetar hon som trädgårdsarbetare på Örnäsets kyrkogård, ritar ofta i ritblocket under lunchen och jobbar sedan vidare med det som vuxit fram vid sin ljuslåda.

FINN ÖHLUND har förutom mera traditionella konstuttryck som måleri, teckning och video, arbetat med installationer, folkkonst, graffiti och psykedelisk konst. Rent konceptuellt har han på senare tid både teoretiskt och experimentellt utforskat bildens kommunikativa egenskaper i abstraktionen.

5-27 juni Landscape Takeover
Linnea Henriksson   Carolin Koss   Ida Rödén

Galleri Syster har under samlingsnamnet Landscape Takeover visat utställningar med fokus på landskapet. Vi har undersökt tendenser och spår och nyfiket tittat på vad som händer när kvinnor omvandlar det traditionella landskapsmåleriet till nya tolkningar och perspektiv.

Nu öppnar den sista utställningen i temat och vi är mycket glada att visa Linnea Henriksson, Carolin Koss och och Ida Rödén på Galleri Syster!

Vi följer råd och rekomendationer:
Pga Corona öppnar utställningen med en kortare digital visning fredagen 5 juni kl 18. Därefter visar vi utställningen enligt våra vanliga öppettider Må 12 – 15, Ons 18-20, Lö 12 – 15.
Vi håller avtånd och max 5 besökare samtidigt i gallerirummet. Alla som inte är friska stannar hemma.
VÄLKOMMEN!

Linnea Henriksson

Henrikssons bildvärld spänner över experimentella uttryck hämtade från grafiska tekniker till ett mer renodlat måleriskt arbete. Motivvärlden pendlar mellan det föreställande och det abstrakta, oftast med känsla av landskap.

På Galleri Syster visar Linnea nya bilder, stora målningar som reflekterar hennes egna landskap.

Linnea har haft ett flertal separat och samlingsutställningar i Norrbotten och erhållit en residency vistelse till Tromsö genom Galleri Syster 2017.
Linnea Henriksson (f. 1979) bor och verkar i Luleå.

Ida Rödén

År 2014 upptäckte Ida Rödén en vetenskapsman – Jonas Falck – verksam vid slutet av 1700‐talet. Hon fann honom i en urholkad sten vid Kultsjön. Stenfyndet uppenbarade en värld fylld av möjligheter. Sedan dess har hon, i nära samspråk med Jonas Falck, återskapat Kultsjöns stenar och muterade djur, Fårös utdöda vattenvarelser och fossiler, samt Norra Kvarkens egendomliga svampar och skelett.

Jonas Falck var redan 1774 övertygad om att de förändringar han bevittnade runt Kultsjön var resultatet av ett meteoritnedslag, ett nedslag som förde med sig mikroorganismer, helt främmande för vår jord. Således förändras livet. Men Jonas Falck passade aldrig in i dåtidens tankesystem. Han ansåg sig tillhöra Carl von Linnés lärjungar – något som den store botanikern aldrig bekräftade. I dag ser dock världen annorlunda ut.

Ida Rödén (f. 1981, Härnösand) tog sin kandidatexamen vid Umeå Konsthögskola 2009 och magisterexamen vid California College of the Arts i San Francisco 2011. Sedan 2018 har hon även en master i konstvetenskap vid Stockholms Universitet. Hon bor sedan 2013 i Stockholm.

Carolin Koss

Growth utgörs av två filmer – en som är filmad på Island, och som fokuserar på både skyddad och orörd natur, medan den andra är filmad i en liten industristad nära Uralbergen, en av världens mest förorenade platser på grund av dess kopparindustri. Bilderna, med dess livliga färger och grafiska strukturer, tycks ibland spegla varandra, trots det motsatsförhållande som råder mellan deras respektive motivvärld.

Carolin Koss är en tysk-finsk konstnär och filmskapare som bor och verkar i Helsingfors. Hon arbetar i olika media för att skapa sina kontemplativa och estetiska verk. Genom att gestalta och arbeta med inre landskap, det undermedvetna, genom ett stiliserat bildspråk och surrealistiska scenerier frammanar Carolin Koss drömda verkligheter, som ofta framstår som dystopiska framtidsscenarier med ödelagd miljö.

Hon tog sin masterexamen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors 2014.
Hennes verk och filmer har visats vid ett antal olika internationella utställningar och filmfestivaler, och hon blev nyligen utsedd till Bästa kvinnliga regissör vid Edera Film Festival i Treviso för sin film Copper Mountains.

8-22 februari Nisrine Boukhari: Everywhere on Earth We Have No Place

Galleri Syster fortsätter vår utställningsserie Landscape Takeover. Under den rubriken tittar vi nyfiket på konst skapad av kvinnor som tolkar och beskriver landskapet. Den traditionellt manliga blicken ersätts i tysthet av kvinnor. När nu kvinnor tolkar samma landskap så ställs andra frågor. Landskapet har blivit en diskussionsplattform för frågor om exploatering, kolonialism, territoriella förflyttningar, maktrelationer, övergrepp på natur och människor. Det bär med sig en historia av inspiration och hänförelse, men också av kolonialism och smärta. Galleri Syster vill vara en del av det landskapet och använda vårt rum för en samtida diskussion och historieskrivning.

Vi presenterar nu stolt utställningen  “Everywhere on Earth; We Have No Place” av Nisrine Boukhari.

I utställningen presenteras verk ur ett pågående projekt Nisrine Boukhari arbetat med sedan 2015 som undersöker människans enorma påverkan på jordklotet. Idag lever vi i en allt mer avgörande tid. Vi kan inte längre kalla det en efterkrigstid, vi är ingen postkolonial generation som lever i postmoderna tider. Vi lever i den Antropocena eran. En samtid så påverkad av mänskliga ödesdigra aktiviteter som atomvapentester, biologiska och kemiska vapen, kärnkraftverk och plastföroreningar. Konstnärer har avbildat landskapet allt sedan de gamla grekerna. Hur det har gjorts har förändrats i och med historiska händelser, politiska och religiösa ideologier, den industriella revolutionen och framväxandet av urbaniteten. Från att ha varit föremål för en sorts dyrkan av skönhet och idealisering av relationen mellan människa och natur har landskapet övergått till att representera vår rädsla för en ökande industrialisering och efterföljande klimatkatastrofer. Nisrine Boukhari anser att det är allas vårt ansvar att, individuellt och kollektivt, att vara medvetna och att stå emot det som skadar både oss och vår planet. Är det någonting som vi alla verkligen har gemensamt idag är det hur dåliga vi alla är på just det.

Utställningen är ett samarbete med AllArtNow.

Nisrine Boukhari bor och verkar i Wien och Stockholm. Hon har sin konstnärliga utbildning från Faculty of Fine Arts vid Damaskus Universitet och en master i Social Design från University of Applied Arts i Wien. Boukhari har varit med och startat Damaskus första oberoende samtidskonst-organisation AllArtNow  samt Damaskus första internationella festival för samtidskonst Living Spaces och Studio1 ,The Informal School for Contemporary Art.

Hon arbetar internationellt med sin forskningsinriktade konst, bl a via residencies på Iaspis i Stockholm, Serlachius Museum i Finland, Art Omi i New York m fl. Hon har ställt ut på MMSU Museum of Modern and Contemporary art i Rijeka/Kroatien, Bildmuseet i Umeå, Trapholt Museum Kolding/Danmark, Världskulturmuseet i Göteborg, The National Museum of Contemporary Art i Lissabon/Portugal mm.

//////////////////////////////////////////

Gallery Sister continues our exhibition series Landscape Takeover. In these exhibitions we curiously look at art created by women who interpret and describe the landscape. The traditionally male gaze is slowly replaced by women. When women interpret the same landscape, other questions are asked. The landscape has become a discussion platform for issues of exploitation, colonialism, territorial movements, power relations, abuse of nature and people. It carries with it a history of inspiration and affection, but also of colonialism and pain. Galleri Syster wants to be part of that landscape and use our room for contemporary discussion and history writing.

We proudly present the exhibition “Everywhere on Earth; We Have No Place ”by Nisrine Boukhari.

The exhibition presents works from an ongoing project Nisrine Boukhari has worked with since 2015 that investigates the enormous human impact on the planet. Today we are living in an increasingly profound time. We are not a post-war or postcolonial generation living in postmodern time; our Era is to be called today ”the Anthropocene”. A time so influenced by human fatal activities such as nuclear weapons tests, biological and chemical weapons, nuclear power plants and plastic pollution. Artists have depicted the landscape ever since the ancient Greeks. The presentation of the landscape has differed over time depending on the historical events, political or religious ideologies, the urban development following the industrial revolution; but the landscape transformed from being a subject of beauty and idealization of man / nature to become a primary source of fears of increased industrialization, the threat of global destruction, and ecological disasters. Nisrine Boukhari believes that it is our individual and collective responsibility not just to be aware but to stand against what is damaging our planet and before all our lives too. If there is something uniting us today, it is how bad we are all equally.

The exhibition is made in collaboration with AllArtNow.

Nisrine Boukhari lives and works in Vienna and Stockholm. She has her art education from the Faculty of Fine Arts at the University of Damascus and a Master in Social Design from the University of Applied Arts in Vienna. Boukhari is the co-founder of AllArtNow the first independent contemporary art organization in Damascus and she is pursuing her art-based research internationally where she had artist/research residency at Iaspis/Sweden, Serlachius Museum/Finland, Art Omi in NYC, and others. She exhibited her work at MMSU Museum of Modern and Contemporary art at Rijeka/Croatia, Buildmuseet Umea/Sweden, Trapholt Museum Kolding/Denmark, The World Culture Museum Gothenburg/Sweden, The National Museum of Contemporary Art (Museu do Chiado) Lisbon/Portugal and others.