Till utställare

 

Lokalskiss SysterSe vår video på Youtube för att få en uppfattning om lokalen. Galleri Syster på Youtube.

Galleri Syster följer MU-avtalet, vilket innebär att våra konstnärer får utställnings- och medverkansersättning, vi bekostar frakter, resor och föreläsningsarvoden enligt överenskommelse.

Galleri Syster kan erbjuda boende och arbetsmöjligheter under kortare eller längre tid på Kronan i Luleå. Här finns en residencyateljé och i samma hus ligger Konstnärernas Kollektivverkstad med verkstäder för trä, metall, grafik, keramik mm samt en monumental ateljé.

Kontakta oss så berättar vi mer: info@gallerisyster.se