SamArtBete

Galleri Syster sjösätter projektet SamArtBete tack vare stöd från Postkodstiftelsen.

”Det är otroligt roligt att tillsammans med Galleri Syster skapa möjligheter för ett rikt kulturliv  i norra Sverige och även inkludera ungdomar, för att skapa livskraft och tillväxt på den norrländska konstscenen.”
/Marie Dahllöf, generalsekreterare för svenska Postkodstiftelsen.

När vi startade Galleri Syster 2006 ville vi föra in samtidskonst vi inte sett förr till Norrbotten. Vi lade ner stor kraft på att etablera oss på den svenska konstscenen. Här är vi nu 13 år senare och kan stå tryggt på den bas vi byggt upp och använda oss av de erfarenheter och kunskaper vi har för att lyfta konstlivet i norr och skapa fler tillfällen för konstnärer och blivande konstnärer att samarbeta lokalt, nationellt och internationellt.

Det pågår saker i norr, konsten hittar nya rum och nya samarbeten. Konsten i norra Sverige befinner sig i en spännande utvecklingsfas just nu. Det satsas från många håll och skapas nya platser för konstens tillväxt och för möten mellan konst och människor. Det är förändring på gång och vi som lever och verkar här upplever att vi nu är med i ett nationellt och internationellt konstklimat, en samtidskonstscen som också intresserar sig för frågor och platser utanför traditionella centra.

Genom konstnärliga samarbeten bygger vi ett långsiktigt och hållbart nätverk som bygger på personliga konstnärskap och relationer som utvecklas genom arbete med konstnärliga gemensamma projekt.

Sedan 2011 driver vi även Galleri Lillasyster som är en verksamhet där ungdomar möter varandra, samtidskonsten och  professionella konstnärer. En mötesplats för unga konstintresserade, en möjlighet att skapa, att arrangera och prova idéer. Galleri Syster och Galleri Lillasyster är ett syskonskap och vi verkar bredvid varandra, tillsammans, men också var och en för sig.

Vi bidrar till den konstnärliga utvecklingen och till samhällsdiskussionen utanför storstaden och vi använder konsten som vårt språk och vår arena. Därför vill vi nu i detta projekt skapa förutsättningar för högkvalitativa konstprojekt.

Projektet SamArtBete innehåller flera delar:
1: SamArtBete:
Norr- och Västerbottniska konstnärer kopplas ihop med andra svenska och internationella konstnärer för att skapa samarbeten och konstprojekt tillsammans. Fokus ligger på ett ömsesidigt mentorskap, att utvecklas och lära av varandra för att nå längre och hitta nya vägar i sina konstnärskap.
(Följ länken till ansökan)

2: Lillasyster SamArtBete:
Blivande konstnärer i Lillasystergruppen jobbar på samma sätt, men tillsammans med yngre konstnärer, konstnärer som går konstskola eller är nyligen utexaminerade eller konstnärer som arbetar utanför den traditionella konstscenen.
(Följ länken till ansökan)

3: Lillasyster Verksamhetsutveckling: två ungdomar lyfts in i projektledning och verksamhetsutveckling av ungdomsgruppen Lillasyster. Arbetet innebär motsvarande halvtidsjobb under 10 månader. Vi skapar ett professionellt sammanhang där vi vuxna som jobbar med Galleri Syster är mentorer för ungdomarna vad gäller allt från verksamhetsplanering, budgetarbete, redovisning, marknadsföring osv.
(Följ länken till ansökan)

4: SamArtBete Internationellt:
Utställningar: Galleri Syster arrangerar utställningar och samverkansprojekt nationellt och internationellt där vi lyfter fram konstnärer från norr. Galleri Syster arrangerar utställningar bl a i Berlin då vi visar norr- och västerbottniska konstnärer.

Residency i Berlin: Vi samarbetar med Institut Für Alles Mögliche och erbjuder en konstnär från Norrbotten och en konstnär från Västerbotten möjlighet att vara på vistelse i Berlin under våren 2020.
(Följ länken till ansökan)

5: Publikation:
Under projekttidens gång samlar vi in material om de olika SamArtBetsprojekten och de andra arrangemang vi gör, och det resulterar i en publikation som sprider resultaten och arbetssättet. Publikationen publiceras både i tryck format och redovisas på Galleri Systers hemsida.