Lillasyster Verksamhetsutveckling: projektanställning

Lillasyster Verksamhetsutvecklare

Vill du jobba som verksamhetsutvecklare / projektledare för Galleri Lillasyster?

Galleri Syster erbjuder två halvtidstjänster under 10 månader för personer under 26 år.

Verksamhetsutveckling för Lillasyster innebär att jobba med projektledning och utveckling av Lillasysters verksamhet. Vi skapar ett professionellt sammanhang där vi vuxna som jobbar med Galleri Syster är mentorer vad gäller allt från verksamhetsplanering, budgetarbete, redovisning, marknadsföring osv.

Lillasyster har blivit en alltmer viktig plattform för unga norrbottningars skapande. Inom Lillasyster ryms olika konstnärliga intressen och experiment. Lillasyster kan både inspirera till att prova nya uttrycksformer genom workshops mm, men Lillasyster är också en plats där det finns möjlighet att själva planera verksamheten efter intresse. http://gallerilillasyster.se/

Arbetsbeskrivning:
Du ska tillsammans med din Lillasysterkollega och tillsammans med oss från Galleri Syster planera och genomföra konstnärliga aktiviteter och projekt. Vi blir ett team som tillsammans driver Lillasysters verksamhet framåt och utvecklar nya projekt och arbetsmetoder.

Du bör också kunna arbeta självständigt och till en viss del redan ha en viss erfarenhet av att jobba både konstnärligt och med att arrangera projekt i någon form.

Du kommer även att arbeta med Galleri Systers verksamhet, så som att hänga utställningar, ta hand om gästande konstnärer, visa utställningarna osv.

Ansökan:
Skicka en kort beskrivning av dig själv och vad du gjort innan som har relevans för uppdraget. Beskriv gärna varför du vill ha uppdraget och vilka idéer du har för att utveckla Lillasysters verksamhet.

Villkor:
Ansökningstid: senast 31 maj
Besked: lämnas 7 juni
Startdatum: 1 augusti
Slutdatum: 31 dec 2020
Obs: det betyder att du i samråd med oss kan fördela de 10 månadernas arbetstid fram till slutdatum så att det passar dig och projektplaneringen på bästa sätt. Du kan också börja före 1 augusti om du vill. Observera att antalet arbetstimmar är detsamma, men att vi kan fördela arbetstiden så att det passar dig.

Arvode: 10 månaders projektarvode à 21 000 kr / mån (inkl moms)
Måste faktureras via enskild firma eller egenanställningsföretag.

Galleri Syster tillhandahåller dator och kontorsplats. Ersättning för användande av egen telefon ingår.

Kontaktperson på Galleri Syster: Sara Edström tel: 0046 72 242 40 12

Ansökan mailas till info@gallerisyster.se ange ”Lillasyster Verksamhetsutvecklare” i ämnesraden.

Lillasyster verksamhetsutveckling är en del av det större projektet SamArtBete som Galleri Syster driver tack vare stöd från Postkodstiftelsen.