Open Call: Lillasyster SamArtBete

Open Call Lillasyster SamArtBete

Galleri Syster utlyser tre samarbetsprojekt för konstnärlig produktion. Ansökan är öppen för alla i Norr- och Västerbotten upp till 26 år.

Projektet handlar om att utvecklas genom samarbete. Att hitta nya metoder för att utveckla konstlivet i norra Sverige. Det handlar om inre och yttre utveckling.

Norra Sverige behöver mer konst och kultur för att vara en relevant plats att bo och verka på. Norra Sverige behöver fler konstnärer och fler sätt för dess konstnärer att nå ut på den nationella och internationella konstscenen.

Det pågår saker i norr, konsten hittar nya rum och nya samarbeten. Konsten i norra Sverige befinner sig i en spännande utvecklingsfas just nu. Det satsas från många håll och skapas nya platser för konstens tillväxt och för möten mellan konst och människor.

Vi vill med detta projekt skapa förutsättningar för unga konstintresserade att utvecklas.

Villkor:
Du som ung konstintresserad i Norr- eller Västerbotten (upp till 26 år) kan ansöka om att göra ett konstprojekt tillsammans med någon annan (den andra parten kan vara verksam var som helst i världen).

Din samarbetspartner kan vara en ung konstnär, en konstnär som går konstskola eller är nyligen utexaminerad eller konstnär som arbetar utanför den traditionella konstscenen.

Vill du ha hjälp att kopplas ihop med en konstnär som du tror du skulle inspireras av och utvecklas tillsammans med så finns vi på Galleri Syster här som bollplank.

Projektet ska redovisas i någon form på Galleri Syster / Galleri Lillasyster innan projekttidens slut. Det kan ske genom en utställning, en publik föreläsning om den konstnärliga processen, en publikation eller på annat sätt som vi kommer överens om under projekttidens gång. Det kan också komma att redovisas på annan plats, beroende på projektets utformning.

De båda parterna i varje projekt erhåller ett stipendium om 37 500 kr/person(inkl moms) plus utställningsersättning.

Galleri Syster bekostar resor och uppehälle samt en mindre summa för produktionskostnad. Summorna varierar beroende på vilken person du väljer att samarbeta med och hur ert projekt ser ut. Efter att ert projekt blivit utvalt gör vi upp en detaljerad budget i samverkan med er.

Under SamArtBetet vill vi att ni gästpostar på Galleri Lillasysters instagram.

Efter projektets slut inkommer ni  med en kort sammanfattning i text och bild för Galleri Systers redovisning.

Ansökan:
Skicka in en kort projektbeskrivning och presentation av dig själv plus den person du vill samarbeta med.

Namn:
Adress:
Tel:
Mail:
Hemsida:
(Har du ingen hemsida vill vi att du skickar tre bilder på representativa verk du gjort)
Bio: (max halv A4)
Samarbetsidé: Varför ni två vill samarbeta, vad är det ni vill utforska tillsammans? (max en A4)

Ansökan mejlas till: info@gallerisyster.se ange: ”Lillasyster SamArtBete” ansökan i ämnesraden

Tidsplan:
Sista ansökningsdag: 30 juni
Besked om projektet beviljats: 7 juli
Projektstart: 7 juli
Projektredovisning: hösten 2020 (datum för publik redovisning sätts vid projektstart)
Projektslut: 31 dec 2020

Projektet SamArtBete är en del av ett större projekt som Galleri Syster driver tack vare stöd från Postkodstiftelsen.