2019

17 maj – 8 juni
Lena Stenberg & Mia Rogersdotter 

Galleri Syster har fokus på landskapet och startar med denna utställning ett nytt tematiskt spår, projektet Landscape Takeover. Under den rubriken kommer vi att nyfiket titta på konst skapad av kvinnor som tolkar och beskriver landskapet. Vi är glada att visa Lena Stenberg och Mia Rogersdotter på Galleri Syster.

Lena Stenberg
Lena Stenberg visar målningar från skisser som hon gör på sina fjällturer. Stenberg berättar i bilderna historier som hon hört och för in perspektiv om religion och myter. Hon beskriver miljöförstöringen och hur ingrepp i naturen förändrar och förstör miljöer och heliga platser. Människors och djurs närvaro representerar ett kulturlandskap där folk levt och verkat länge. Hennes konstnärliga arbete har ofta rört sig mellan historiska reflektioner och politiska frågor.

Stenberg arbetar främst med tredimensionella verk, skulpturala objekt, installationer och fotografi, men hon målar också platser i landskapet som har betydelse för henne. Natur, kultur, identitet och frågor om tillhörighet är ofta teman som Stenberg inspireras av och konstverken handlar om tid och rum på olika sätt.

Mia Rogersdotter     Älven
Det är 100 år sedan vattenkraften introducerades – som en räddning på vår nya stora energiförbrukning. Luleälv var en av de första älvar som byggdes ut och därmed förändrade ett landskap – vårfloderna uteblev, dalar blev dränkta av uppdämningarna. Rogersdotters arbete balanserar mellan det dokumentära och det konstnärliga – hon tittar på hur det ser ut idag – försöker hitta spår av natur. Titeln, Älven, berättar att det handlar om EN älv men också alla älvar.

Mia Rogersdotter är född och uppvuxen i Luleå och bor numera i Umeå. Hon är utbildad vid Gamleby Fotoskola, Konstfack och Kunstakademiet i Tromsø. Hon undersöker samtiden genom att experimentera med idén om natur, landskap och identitet i fotografi.

I projektet Landscape Takeover undersöker vi tendenser och följer upp spåren i landskapet. Den traditionellt manliga utblicken ersätts av kvinnor. Vi ser att kvinnor tar ett helt nytt grepp om landskapet och omvandlar ett traditionellt landskapsmåleri till nya tolkningar av det norra landskapet. Detta måste vi så klart undersöka noga. Vi undrar varför, hur och vad det bytet av kön på utblicken gör med bilden av landskapet. I landskapet öppnar sig ett nytt diskussionsrum.

12-21 april  AG Meinschaft på Galleri Hilbertraum i Berlin

Vi i Galleri Syster är yrkesverksamma kvinnliga medelålders självlärda konstnärer. Vi driver en feministisk, självorganiserad konstverksamhet i Norrbotten. Om vi tidigare kände oss som i periferin så känner vi oss nu som mitt i en ostoppbar kraft.

Vi inspireras och stärks av konstnärer som arbetar kollektivt, som skapar sina egna förutsättningar för att skapa, leva och utvecklas. Med det här utbytet mellan Hilbertraum och Syster vill vi stötta varandra och ge varandra utrymme att verka som konstnärer i ett bredare perspektiv.

Deltagande konstnärer:
Anja Örn, Therese Engström, Sara Edström, Angelica Ruffier-Holmqvist, Lena Ylipää, Gerd Aurell, Nathalie Tafelmacher-Magnat, Tobias Sternberg och Kuno Ebert.

////////////////////////////////////////

FRIDAY 12 APRIL 2019 AT 18:00H-SUNDAY 21 APRIL 2019 AT 19:00H
REUTER STRASSE 31 BERLIN 12047

In this exhibition, AG Meinschaft, Galleri Syster from Lulea in the north of Sweden, and the berliner project space HilbertRaum celebrate artists’ collaborations for creativity and sustainable professional development. With Kuno Ebert, Tobias Sternberg and Nat Tafelmacher-Magnat from HilbertRaum, Anja Örn, Therese Engström and Sara Edström from Galleri Syster and their guests Gerd Aurell, Lena Ylipää and Angelica Ruffier-Holmqvist.

Opening Friday 12 April 2019, 18h – 22h
Performance by Sara Edström: Friday 12 April 2019 at 20 o’clock + Saturday 20 April 2019 at 18:30 o’clock

https://www.hilbertraum.org/

(Bild: Gerd Aurell: Between the Airstrip and the Surrounding Forest. Wall drawing, 2019)

 

Luleåbiennalen 17 november – 17 februari

I år återuppstår Skandinaviens äldsta konstbiennal med ett program som sträcker sig över ett vidsträckt geografiskt område med konsthändelser och utställningar i Luleå, Boden, Jokkmokk såväl som Kiruna och Korpilombolo.

De olika utställningarna tar avstamp i Norrbottens variationsrika landskap och historia. Besökaren möter verk som bl a handlar om landskapets minnen och sår, försvunna vattenfall, ideologiserade arkiv, och militariserade zoner. Ett huvudtema för biennalen är begreppet mörker. Både i bokstavlig mening, då biennalen infaller under årets mörkaste tid, men också metaforiskt med blicken vänd mot ett politiskt mörker såväl som mörkrets potential för tänkande, drömmande och projektion. Biennalen har bjudit in ca 30 konstnärer, poeter och tänkare, varav åtta bidrar med nyproducerade verk.

Biennalen kommer även att presentera performance, uppmärksamma offentliga verk, arrangera workshops och filmprogram. Därutöver kommer en internationell konferens om anti-fascistisk organisering bland aktivister, konstnärer och kulturarbetare att äga rum mot slutet av utställningsperioden.

Galleri Syster är en av flera platser där Biennalen kommer att äga rum, och Galleri Systers egen Anja Örn är en av de deltagande konstnärerna.

Läs mer om Luleåbiennalen här: www.luleabiennial.se
Och på fb: www.facebook.com/luleabiennial2018
och på Instagram: www.instagram.com/luleabiennalen2018

 

 

 

Till minnet av en älv – med Anja Örn och Pernilla Berglund

Galleri Systers Anja Örn i samtal med poeten Pernilla Berglund på lördag 2 februari på Konsthallen i Luleå. Välkomna!

Lördag 2 februari kl 14-15 möts biennalkonstnären Anja Örn och poeten Pernilla Berglund i en presentation med utgångspunkt i deras pågående konstnärliga och poetiska arbeten.

Vem minns det vattenfall som stängts av, den fors som tystats? Frågar sig Örn som lever i närheten av Lule älv – en älv med svindlande mängder vatten som en gång i tiden forsade fram. Kartor ritas ständigt om utan att lämna ett spår av vad som där en gång fanns. I verket ”Till minnet av en älv” vänder sig Örn till konsthistorien för att hitta dokumentation av de försvunna vattendragen, bara där finns bilderna av dem bevarade. Men vilka var det som porträtterade älven, vems blick blir till vårt gemensamma minne?

I Berglunds poesi konstituerar och upphäver språket och platsen varandra oavbrutet. Ingen betydelse är självklar. Dikterna försöker närma sig en specifik upplevelse av språk och plats för att sedan omformulera deras villkor. I februari utkommer Berglunds tredje diktsamling Rätten, utgiven av Teg Publishing. I oktober deltog hon i Lulu-journalen, Luleåbiennalens online-tidning, med en diktsvit ur Fälla från 2015.